Till sidans huvudinnehåll
Del av den nya lekplatsen i Lillhagsparken.
Lekskulpturer på den nya områdeslekplatsen.

Nu har den nya områdeslekplatsen i Lillhagsparken öppnat

Publicerad 17 juli 2023

I den del av Lillhagsparken som gått under arbetsnamnet "Lekparken" står nu den nya områdeslekplatsen öppen och redo att ta emot besökare. I närheten ligger även en nybyggd park med bland annat en damm, ett lusthus och grönytor för exempelvis boule eller picknick.

Den nya områdeslekplatsen vid Terapislingan i Lillhagsparken är från och med torsdag 6 juli öppen för lek. Här finns gungställning, klätterlek och rutschkana, sandlåda, lekhus och lekskulpturer. 

En större gräsyta med en kulle har också anlagts på lekplatsen, men här får lek och spring vänta tills gräset fått växa ordentligt – det fick en tuff start i det torra vädret. Till vintern bjuder den nya kullen även förhoppningsvis in till pulkaåkning.

Intill lekplatsen kommer också ett lekbuskage att anläggas, men det och övriga växter planteras i höst när temperaturen är med gynnsam för växterna. Till hösten kommer även ett antal ekar, som flyttats från Västlänkens arbeten, att få nytt permanent hem i parken.

Park vid vårdboendet klar

Samtidigt som lekplatsen har byggts har exploateringsförvaltningen rustat upp den allmänna parken bakom Lillhagsparkens vårdboende, Lillhagsparken 9. Parken är en lugn oas med möjlighet till fri lek, picknik och vila och härifrån tar du dig också vidare in i Lillhagsparkens naturområde. Parken har sittplatser och bord, en liten damm, ett lusthus och flera gräsytor som allt är fritt för alla att använda.

Fortsatta arbeten

Under sensommaren kommer exploateringsförvaltningen att byta ut bänkar i det närliggande naturområdet och riva gammal uttjänt utrustning. Arbetet med den återstående parken vid Lillhagsparken 1 kommer att påbörjas i höst och fortsätta under stora delar av 2024.

Områdeslekplats

En områdeslekplats är en lekplats som är byggd med särskild hänsyn till mindre barn och barn som börjat röra sig på egen hand i sitt bostadsområde. Den bör ligga inom 500 meter från hemmet och vara nåbar från trygga och tillgängliga gångvägar. Lekplatsens storlek och utbud ska också anpassas efter antal personer som bor i området, och efter andra lekplatser som finns nära. 


${loading}