Till sidans huvudinnehåll
 Ett porträtt av en person som stänger bagaget på en bil.

Information med anledning av Vårdförbundets blockad

Publicerad 21 maj 2024

Sedan den 25 april har Vårdförbundet haft stridsåtgärder igång i alla landets regioner och i fyra kommunala bolag. Där har man infört övertids-, mertids- och nyanställningsblockad. Från och med 20 maj klockan 16 träder samma åtgärder i kraft även i Göteborgs Stad.

Vad innebär stridsåtgärderna?

Övertids-, mertids- och nyanställningsblockaden innebär att vårdförbundets medlemmar inte arbetar mer än sina ordinarie pass, ingen övertid och ingen mertid. Arbetsgivaren får inte heller anställa nya medarbetare inom verksamhetsområdet (till exempel sjuksköterskor). Nyanställningsblockaden gäller samtliga anställningar oavsett facklig organisering.

Vilka berörs?

Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och enhetschefer inom hälso- och sjukvården som är medlemmar i Vårdförbundet inom avtalsområdet. Även metodutvecklare och kvalitetsutvecklare som är medlemmar i Vårdförbundet omfattas.

På vilket sätt kan det här påverka dig som idag får kommunal hälso- och sjukvård?

Under tiden som blockaden pågår så finns risk för att vi kommer ha färre sjuksköterskor i tjänst. Det innebär att vi inte kommer kunna täcka upp hastigt uppkomna luckor i schemat, exempelvis vid sjukfrånvaro. Vi kommer i dessa fall behöva prioritera, vilket innebär att dina insatser kan påverkas, exempelvis genom att flyttas till en annan dag.

Vi kommer göra allt vi kan för att du ska påverkas så lite som möjligt.

Frågor?

Vid frågor vänd dig till Göteborgs Stads kontaktcenter på 031-365 00 00

Frågor och svar om Vårdförbundets konflikt | SKR (skr.se) 


${loading}