Till sidans huvudinnehåll

TEST

Senast uppdaterad: 4 mars 2024 klockan 15:09

Idag 4 mars klockan 15 testar vi krismeddelanden på webbplatsen för att kontrollera att tekniken fungerar som den ska.

Testlänk

En skola för alla

Publicerad 8 mars 2019

I vårt samhälle finns osynliga regler, normer som säger vilka intressen, jobb eller kläder du borde ha på som kille eller tjej. De som avviker från normen riskerar att bli utsatta. HBTQ-personer finns på varje skola, i varje klassrum och alla ska kunna känna sig trygga. På Karl Johansskolan arbetar ett tiotal pedagoger med att alla på skolan ska känna sig fria i sin könsidentitet. Jessica Eng är en av dessa pedagoger.

- Vi hoppas kunna höja kompetensen hos personalen och att det ska genomsyra i mötet med eleverna. Ingen elev ska bli kränkt för att denne avviker från normen. Eleverna lär sig att prata med varandra på ett bra sätt utan att använda förolämpningar eller ta till fysiska medel. Varken pedagog eller barn ska bli kränkta och därför jobbar vi mycket med språkbruk.

Skolan har inrett ett bokskåp med normkritiska böcker. Där kan pedagoger hämta material och inspiration till sina lektioner. Tips på olika uppgifter som pedagogerna kan göra tillsammans med eleverna läggs också upp på Hjärntorget, till exempel övningar om elevers föreställningar om könande yrken, värderingsövningar, litteratur, filmer med mera.

En utmaning säger Jessica, är att få med alla pedagoger på tåget och även att öka medvetenheten hos eleverna om projektet så att det faktiskt märks i det dagliga arbetet

Jessica berättar att det normkritiska arbetssättet tas upp som en punkt på möten. Punkten ser olika ut, ibland kan det vara påståenden som arbetslaget ska reflektera kring. Det kan också vara att kollegorna får information om och en uppgift kopplat till könsidentitet.

Projektet har pågått ett år nu, har du sett att ert arbete har lett till några förändringar?

-Ja, framförallt bland pedagogerna. De har blivit mer medvetna och engagerade i den här typen av frågor.

Vilka förändringar har du sett hos barnen?

- De pedagoger som är nya i det här märker en större medvetenhet bland barnen kring könsidentitet, och de barn som har pedagoger som arbetar aktivt med jämställdhet visar tydligt på en medvetenhet kring könsidentitet. Jag ser fram emot att vårt normkritiska arbetssätt sprider sig till hela skolan och även andra skolor i Göteborgs Stad.

${loading}