Till sidans huvudinnehåll

Arbete i Lindholmsallén, 8 april - 19 december

Publicerad 21 mars 2024

Just nu pågår arbetet med att bygga ny spårväg och körfält för citybuss mellan Frihamnen och Lindholmen, som ska stå klart årsskiftet 2025/2026.

Med start från 8 april kommer busstrafiken i Lindholmsallén att flyttas ut i det allmänna körfältet och samsas med biltrafiken. Det innebär att det endast blir ett körfält i vardera riktningen i Lindholmsallén. Den här omledningen kommer att vara bestående fram tills att den nya spårvägen och gatan för citybuss i Lindholmsallén är färdigbyggd december 2025.

Omledningen kan komma att innebära längre restid både för kollektiv- och biltrafik i högtrafik. I syfte att underlätta för kollektivtrafiken har vissa busslinjer flyttats till att trafikera Andromedagatan istället.

Gång- och cykeltrafik har huvudstråket på södra sidan om Lindholmsallén, omledningar kommer emellanåt att förekomma på sträckan. På trafikgoteborg.se kan du få tips på nya resvanor för att underlätta för din resa. Välj alternativa vägar, åka andra tider om möjligt. I maj startar nya färjan mellan Stenpiren och Lundbyvass.

${loading}