Till sidans huvudinnehåll
Föreslagen bebyggelse vid Frölunda Torg. Bild: Stadsbyggnadskontoret

Vad tycker du om detaljplan för blandad bebyggelse vid Frölunda Torg?

Publicerad 16 november 2022

Nu är samrådet för detaljplan om blandad bebyggelse vid Frölunda Torg igång. Det innebär att du kan lämna dina synpunkter om förslaget.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Frölunda Torg och Marconigatan. Detaljplanen innehåller möjlighet till cirka 1100 bostäder, cirka 50 000 kvadratmeter verksamhetsyta, fyra förskoleavdelningar och parkeringsanläggningar.

Att planen är ute på samråd innebär alltså att du som bor och verkar i området kan lämna synpunkter om förslaget på ny detaljplan. Synpunkterna som kommer in är en viktig del av det fortsatta arbetet med planen.

Läs hela förslaget och lämna dina synpunkter.

Se den planerade bebyggelsen

Här kan du se hur den föreslagna bebyggelsen. Genom att klicka på knappen "modell" kan du tända och släcka modellen med förslaget. Välja olika vypunkter för att se hur byggnadernas volymer kommer att upplevas från olika platser.

Välkommen på samrådsmöte

Vill du veta mer om förslaget och ställa frågor är du välkommen till ett samrådsmöte i Frölunda kulturhus, onsdagen den 23 november klockan k 17.15–19. På mötet får du en presentation av förslaget och kan diskutera och ställa dina frågor till projektgruppen som arbetar med detaljplanen.

 Samrådstiden pågår till 20 december.

${loading}