Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild med vy från Första Långgatan.
Vy från Första Långgatan. Visionsbild: LINK Arkitektur

Masthuggskajen tar form på höjden

Publicerad 24 januari 2022

Ett 16 våningar högt bostadshus vid kvarteret F2 på Första Långgatan är resultatet av ett parallellt arkitektuppdrag som Göteborgs Stads i samverkan med Elof Hansson Fastigheter, Riksbyggen och fyra arkitektkontor nyligen genomfört. LINK Arkitektur har utsetts att gestalta och utforma projektet.

Byggnaden kommer innehålla kommersiella lokaler i bottenvåningen och resterande blir bostäder. Byggstart beräknas ske i början av 2023. 

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell.

 — Det är roligt att se att det arbetssätt vi haft leder fram till en arkitektur som möter stadens ambition om att vara en modig förebild inom arkitektur med långsiktiga värden. Genom att arbeta tillsammans i en öppen workshop- och samverkansprocess hjälps vi åt att höja nivån på arkitekturen och skapa ett ovärderligt kunskapsutbyte mellan stadsbyggnadskontoret, arkitekter och byggaktörer, säger Anna Berencreutz, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Gestaltningsprocessen har pågått under cirka fyra månader och har genomförts som en kort, effektiv process med transparens mellan de fyra arkitektkontoren. Arkitekterna hade som uppdrag att ta fram konceptidéer och principer för fastigheten samt att ta avstamp i den vision och de målbilder som finns inom stadsutvecklingsprojekt Masthuggskajen.

Del av motiveringen

”Förslaget är ett fint svar på uppgiften att skapa ett högre bostadshus på denna plats i Göteborg och inom detaljplanen för Masthuggskajen-området. Den föreslagna utformningen är välfunnen både ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ur ett bostadsperspektiv. Genom konceptet att bryta upp huskropparna i två volymer och förskjuta dessa, skapas en relation till Första Långgatan som stödjer gatans karaktär av stadsboulevard, samtidigt som volymerna markerar mötet mellan Masthuggsparken och Masthuggstorget”, skriver juryn i sin motivering.

— Bottenvåningen ansluter väl till omgivande gator och parkrum med sin publika karaktär, inbjudande utformning och tidlösa materialval. Förslagets höga hållbarhetsambitioner möjliggör ett minimalt klimatavtryck och blir fint tillskott i stadsdelen, menar Anna Berencreutz.

Fakta om gestaltningsprocessen

Gestaltningen av bostadsfastighetsprojektet på Masthuggskajen, har kommit till genom en serie workshops. Bedömningsgruppen och fyra arkitektkontor har ingått. Deltagarnas expertis har utnyttjats för att finslipa och utveckla förslagen. De fyra arkitektkontoren var: LINK Arkitektur, WHAT! Arkitektur, Semrén & Månsson Arkitektkontor och Kaminsky Arkitektur.

Bedömningsgruppen bestod av:

Michael Walmerud och Daniel Holmén, Elof Hansson Fastigheter, Mikael Ahlén och Anders Johansson, Riksbyggen. Arkitekterna Johan Casselbrant och Karolina Keyzer och för stadsbyggnadskontoret Anna Berencreutz och Lena Larsson. Processledare var Susanne H Sivengård, Högström Sivengård AB.

${loading}