Till sidans huvudinnehåll
Användningen av sociala medier har både positiva och negativa aspekter. Någonting som Askimskolan pratar med sina elever om. Foto: Lo Birgersson

Ökad medvetenhet om hur sociala medier påverkar elever

Publicerad 22 september 2023

På Askimskolan har ökad användning av sociala medier lett till problem hos en del elever. Därför satsar skolan på att skapa medvetenhet och förståelse hos elever och vårdnadshavare om sociala medier. Eleverna fick som ett första steg träffa AI-tonåringen Laika.

Rektorn på Askimskolan och Trollängsskolan, Kattis Elfvin, har noterat att särskilt äldre elever visar en ökad oro och problematik i samband med deras användning av sociala medier. 

- Vi vill ge våra elever verktyg, kunskap och förståelse för hur sociala medier och internet påverkar dem och andra. Tillsammans med våra vårdnadshavare behöver vi skapa en miljö där eleverna har rätt förutsättningar att hantera sociala medier på ett ansvarsfullt sätt, säger Kattis Elfvin. 

Besök av AI-tonåringen Laika 

Elever i årskurs 6 på Askimskolan fick besök av projektet Laika 13. Laika är en tonåring som har vuxit upp på internet och enbart ägnar sig åt sociala medier. Laika används som ett snabbt sätt att undersöka konsekvenserna av ett överdrivet skärmanvändande och ett drastiskt exempel på hur sociala plattformar som TikTok, Instagram och Youtube kan påverka ungas välmående negativt.

Eleverna på Askimskolan fick umgås med Laika under en förmiddag, reflektera över sitt eget användande och ta emot tips och råd för att hitta en balans.  

-  Vi tar med oss att man borde vara ute mer, träffa kompisar. Inte sitta hemma. Vi har fått reda på att det kan vara dåligt med för mycket tid på sociala medier. Vi vill inte bli som Laika, säger eleverna i årskurs 6B på skolan.

Klassläraren på Askimsskolan, Clara Bågesund Pettersson, tycker att Laika var en bra start för att väcka debatt i klassen om deras användning av sociala medier.

- Att förebygga psykisk ohälsa hos unga ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker att det är viktigt att, utöver fördelarna med sociala medier, även synliggöra och lyfta de negativa effekter och risker sociala medier kan på ungas välmående. Vi har bland annat diskuterat hur eleverna kan ändra sina egna vanor, hur Laika verkar vara som person, vilka resurser som finns om du som elev mår dåligt och tittat på den mentala tallriksmodellen som beskriver hjärnans grundläggande behov, säger Clara Bågesund Pettersson

Att träffa Laika är en del i skolans arbete med att öka medvetenheten om sociala medier. I oktober gör även SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) en föräldraföreläsning med fokus på sociala medier, för alla vårdnadshavare på Trollängsskolan och Askimskolan.

Fakta: Hur fungerar Laika 

Laika bygger på den avancerade språkmodellan GPT-4. Hon har fått instruktioner för hur hon ska bete sig och sen exponerats för Tiktok. Forskarna Katarina Gospic och Lisa Thorell har bidragit med kunskaper om mänskligt beteende. Laika är skapad av reklambyrån Stendahls i samarbete med Länsförsäkringar.  

Laika13 på Länsförsäkringars webbsida.  

${loading}