Till sidans huvudinnehåll

Asfaltering Påvelund 11 september – 20 oktober

Publicerad 31 augusti 2023

Delar av trottoarer och körbanor i området behöver asfalteras om.

Arbetet sker i etapper: 1: Byta utslitna brunnar samt justera kantsten. 2: Fräsning. 3: Lägga ny asfalt på körbanan.

Arbetet sker under dagtid klockan 07.00 – 18.00 under perioden 11 september – 20 oktober

Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs, och vi ber om er förståelse för detta. Ta gärna alternativa vägar om möjligt. När det inte går att passera så kommer flaggvakter att hänvisa er rätt.

Det kan bullra lite vid fräsning och asfaltering. Däremot kommer vi hålla på med justering av kantsten större delen av tiden och bullrar inte lika mycket.

De gator som berörs är:

  • Bergsbogatan
  • Pärt – Antons gata
  • Mallgatan
  • Skogslundsgatan
  • Lindgatan


${loading}