Till sidans huvudinnehåll
En gata som avslutas med ett punkthus. På sidorna av gatan är det lägre bebyggelse. Skissbild,
Bild: Tengbom

Detaljplan för bostäder vid Överstegatan i Lunden går ut på samråd

Publicerad 24 maj 2023

Ett nytt flerbostadshus kan komma att byggas vid Överstegatan i Lunden. En detaljplan som gör det möjligt är klar för att gå ut på samråd. Det beslutade stadsbyggnadsnämnden på sammanträdet den 23 maj.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett flerbostadshus som ska innehålla cirka 50 mindre lägenheter eller studentlägenheter.

- Anledningen till att planen bara tillåter mindre lägenheter eller studentlägenheter är för att nybyggnationen inte ska påverka efterfrågan på kommunal service, så som skolor och förskolor i någon större utsträckning, säger Emily Eidevåg, planarkitekt och handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Byggnaden som föreslås är ett punkthus på tio våningar och förutom krav på att det ska vara små lägenheter så finns bestämmelser i detaljplanen som säger att byggnaden ska ha en aktiv bottenvåning och ett väl gestaltat avslut.

Lämna synpunkter under samrådet

Att detaljplanen går ut på samråd innebär att stadsbyggnadsförvaltningen vill få in synpunkter på planförslaget från dig som bor och verkar i området. Synpunkterna som kommer in är en viktig del av det fortsatta arbetet med planen. Samrådstiden är mellan 7 juni 2023 till 5 juli 2023.

Här hittar du hela förslaget och kan lämna synpunkter från och med xx när samrådstiden startar.

Välkommen på öppet hus 20 juni

Vill du veta mer och ställa frågor till tjänstepersoner som arbetar med detaljplanen är du välkommen på öppet hus tisdagen den 20 juni. Mellan klockan 17.30 och 19 finns vi på plats i Traktören på Köpmansgatan 20. Det är ingen gemensam presentation utan du kommer när det passar dig bäst under den tiden.

${loading}