Till sidans huvudinnehåll
Politker i nämnden för funktionsstöd sitter i Selma Sal.

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i mars 2024

Publicerad 28 mars 2024

Nämnden för funktionsstöd har klubbat den ekonomiska rapporten som visar nämndens prognos för året. Nämnden har också beslutat flytta korttidsboendet på Dalheimers hus. Vidare skickar nämnden underlag till budgetarbetet hos kommunstyrelsen för att kunna bygga nya bostäder med särskild service.

Förändrad prognos för 2024

När det gäller förvaltningens intensiva ekonomiarbete ser vi att vi minskar våra kostnader, vilket är positivt. Vi har dock en hel del jobb kvar att göra för att nå budget i balans på alla områden.  

Nämnden tog beslut om ekonomiuppföljning för februari och fastställde en prognos på + 30 Mkr.  
Det tidigare kravet på 113 Mkr plus 2024 har förändrats, då nämnden fått längre tid på sig att betala tillbaka underskottet för 2023. Med + 30 Mkr i prognos förväntas vi i stället betala tillbaka 30 Mkr i slutet av 2024.   

För att bygga nya BmSS kommer det behövas 736 miljoner kronor 

Det finns stora behov av att bygga fler bostäder med särskild service (BmSS). Totalt finns ett behov av 650 nya BmSS-lägenheter under en tioårsperiod. Förvaltningen för funktionsstöd har nu bedömt att det skulle behövas 736 miljoner kronor under 2025-2027 i expansionsmedel för att stödja utbyggnaden av nya BmSS och köp på ramavtal för BmSS-platser.  

 

Korttidsboende på Dalheimers hus flyttar till Byalagsgatan 

Korttidsboendet på Dalheimers hus kommer att flytta till Byalagsgatan 3 på grund av den kommande renoveringen på Dalheimers hus. Korttidsboendet kommer att placeras där permanent. Det finns behov av fler platser för barn, vilket den nya lokalen kan omhänderta. De nya lokalerna kan öka antalet korttidsplatser från 19 till 32. Beslutet innebär också att tillfällig evakuering i samband med renoveringen av Dalheimers hus inte är nödvändig. 

 

Myndighetsenheterna i Centrum flyttar till Första Långgatan 

Myndighetsutövningen inom förvaltningen för funktionsstöd har sedan en längre tid sökt efter ett större kontor i stadsområdet Centrum för att kunna samlokalisera sina enheter. Nu har socialförvaltningen Centrum valt att flytta från Första Långgatan, vilket gör att förvaltningen för funktionsstöd kan ta över lokalerna. Det innebär att myndighetsutövningen som nu arbetar på Skånegatan 9 och Mäster Johansgatan 2 får flytta till de nya lokalerna på Första Långgatan 21b under 2025. 


Nämnden godkänner Vinnova-ansökan för AI-projekt 

Nämnden för funktionsstöd har godkänt förvaltningens ansökan till Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. I ansökan efterfrågas medel för att delta i ett projekt att ta fram ett AI-baserat hjälpmedel för personer med lindrig- till måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Målet är att personer med intellektuell funktionsnedsättning själva ska kunna söka och tillgodogöra sig information genom att den anpassas till deras kommunikativa behov genom artificiell intelligens. Projektet leds av Skellefteå kommun, och förvaltningen för funktionsstöd kommer att delta som en av tre kommuner. Förvaltningen kommer att gå in med 750 arbetstimmar, och finansieringen från Vinnova förväntas täcka hälften av dessa. Förhoppningen är att projektet kommer leda till ökad delaktighet och självständighet för stadens brukare. 

 


${loading}