Till sidans huvudinnehåll

Grundskolenämnden får kritik av stadsrevisionen

Publicerad 20 september 2023

Grundskolenämnden har fått kritik från stadsrevisionen för brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Revisionen ser att utan en fungerande samverkan mellan socialtjänsten och förskolan/skolan är risken stor att barn och unga blir utan stöd och hjälp.

De bedömer att nämnderna inte har fungerande former för samverkan i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stadsrevisionen påpekar att förskolenämnden, grundskolenämnden och socialnämnden Hisingen inte arbetar systematiskt med att följa upp och utvärdera arbetet.

- Grundskoleförvaltningen arbetar i enlighet med Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, men arbetet behöver utvecklas. Nu har vi i förvaltningen tagit del av kritiken och vi ser allvarligt på den. Det är alltid mycket allvarligt när elever riskerar att utsättas för våld och förtryck. När en skola misstänker att en elev far illa, oavsett orsak, anmäler skolan det till socialtjänsten, säger Stefan Gustavsson.

Rekommendationer  

Utifrån granskningen lämnar revisionskontoret följande rekommendationer: 


  • Samtliga granskade nämnder rekommenderas att säkerställa att personalen får kompetensutveckling i vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär.  
  • Förskolenämnden, grundskolenämnden, socialnämnden Hisingen och socialnämnden Nordost rekommenderas att säkerställa att det vidtas adekvata åtgärder om det framkommer att personal upprätthåller hedersnormer och inte främjar mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar.  
  • Förskolenämnden och grundskolenämnden rekommenderas att upprätta rutiner för hur personalen kan upptäcka och hur de ska agera vid misstanke om att ett barn eller en elev är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.  
  • Socialnämnden Hisingen och socialnämnden Nordost rekommenderas att vidta åtgärder för att säkerställa att ärenden som avser hedersrelaterat våld och förtryck registreras korrekt i verksamhetssystemet.  
  • Socialnämnden Hisingen och socialnämnden Nordost rekommenderas att säkerställa att resursteamens kunskap och erfarenheter tas tillvara på ett effektivt sätt.  
  • Socialnämnden Hisingen och socialnämnden Nordost rekommenderas att i samråd med förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden upprätta rutiner för samverkan i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.  
  • Socialnämnden Hisingen och socialnämnden Nordost rekommenderas att säkerställa att det sker en återkoppling till den som gjort en orosanmälan om en utredning har inletts, inte inletts eller redan pågår (om anmälaren angett att hen önskar en sådan återkoppling).  
  • Förskolenämnden, grundskolenämnden och socialnämnden Hisingen rekommenderas att följa upp och utvärdera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Om granskningen 

Stadsrevisionen har granskat Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck rörande barn och unga. I granskningen har stadsrevisionen tittat på grundskolenämnden och flera andra nämnders arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Via den här länken kan du läsa stadsrevisionens pressmeddelande.


${loading}