Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Arbete på Rymdtorget, januari – juni 2023

Publicerad 13 januari 2023

Arbete pågår med att bygga ett nytt torg, med bland annat vistelseytor, sittplatser, planteringar och en scen. Arbetet utförs januari – juni, vardagar mellan klockan 07.00 – 16.30.

Etapp 1 planeras att vara färdigställd i januari. Då kommer den nya vägen och ytan närmast Bergsjön centrum att öppnas upp. Därefter fortsätter arbete med etapp 2 fram till sommaren.

Den blå markeringen i kartan visar område för etapp 2.

${loading}