Till sidans huvudinnehåll

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i augusti 2023

Publicerad 31 augusti 2023

Vid mötet i augusti har nämnden för funktionsstöd beslutat om att bygga en bostad med särskild service i Gamlestaden. Nämnden vill också ta över ansvaret för kraven på privata utförare. Förvaltningen har återrapporterat om hur en funkisdag skulle kunna vara möjlig att genomföra.

Nämnden vill ta över ansvaret för förfrågningsunderlaget enligt LOV

Nämnden för funktionsstöd vill ta över ansvaret för beslut om förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), på samma sätt som äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO) ansvarar för hemtjänsten. Därför har nämnden gjort en hemställan till kommunfullmäktige om att ta över ansvaret för krav och villkor för privata utförare.

Utredningen om en funkisdag klar

En funkisdag kan vara möjlig att genomföra, beroende av om det finns tillräckligt med pengar och personella resurser att tillgå. Den bedömningen gör förvaltningen för funktionsstöd som på uppdrag av nämnden utrett möjligheterna att genomföra en funkisdag.

En funktionshinderdag bör ha två syften, dels att synliggöra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, dels att personer med funktionsnedsättning ska erbjudas aktiviteter. Den kan också skapa demokratisk delaktighet.

Målgruppen bör vara personer med funktionsnedsättning, anhöriga, politiker och allmänheten. När budgeten antas i höst kommer nämnden att göra bedömningen om det finns möjlighet att genomföra en funkisdag 2024.

En bostad med särskild service ska byggas vid Varnhemsgatan

En bostad med särskild service ska etableras vid Varnhemsgatan i Gamlestan i Göteborg. Det beslutade nämnden för funktionsstöd. Där ska byggas totalt åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Preliminär inflyttning planeras till 2026.

 

 

 


${loading}