Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Vägväderstationer ska underlätta halkbekämpning i Göteborg

Publicerad 8 november 2022

Den 26 oktober påbörjade trafikkontoret arbetet med att placera ut så kallade vägväderstationer. Stationerna kommer att ge oss bättre information om väglaget, så att vi kan fatta rätt beslut kring halkbekämpning på våra gång- och cykelbanor.

I ett första skede kommer totalt 15 stationer att placeras ut. Stationerna kommer att finnas i Frölunda-Högsbo, Majorna-Linné, Centrum, Lundby-Biskopsgården och Örgryte-Härlanda.

Väderstationerna mäter lufttemperatur, fuktighet och yttemperatur, vilket kommer att ge oss tidiga signaler om det blir väderskiftningar. Vi kan på så sätt få koll på vilka behov som finns och sätta in rätt åtgärd.

Stationerna är steg två i vinterprojektet där vi hoppas kunna förbättra förutsättningarna att cykla och gå på stadens gång- och cykelbanor under vinterperioden.

Det ökar också våra förutsättningar för att få till en dynamisk prognoskarta med aktuell väderstatus till exempel i appen Cykelstaden. Vi vill skapa möjlighet att välja färdmedel baserat på vädret en specifik dag.

För dig som vill veta mer

Läs mer om vägväderstationer i Vårt Göteborg

Läs mer om första etappen i vinterprojektet

${loading}