Till sidans huvudinnehåll
Höstträd i en park. Jordhögar omkring träden på grund av att ett av träden förbereds för att flyttas till en ny plats.
Hästkastanjen (till höger i bild) flyttades under hösten 2018 till en ny plats i Kungsparken för att bevaras under bygget av Västlänken. Foto: Göteborgs Stad

Hästkastanj i Kungsparken föll under stormen Hans

Publicerad 16 augusti 2023

Under stormen Hans föll en hästkastanj i Kungsparken. Trädets rotsystem visade sig vara angripet av svamp och var därför försvagat.

Mellan 8 och 9 augusti föll en hästkastanj i Kungsparken under stormen Hans. Det var ett av de cirka 300 träd som Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad, flyttat till nya platser för att bevara under bygget av Västlänken.

Hästkastanjen var ett av fem träd som flyttats inom Kungsparken och som etablerat sig väl på sina nya platser. Övriga fyra är två lindar, en hästkastanj och en bok.

Svampangrepp i rotsystemet

Anledning till att denna hästkastanj föll är att dess rotsystem försvagats på grund av svampangrepp.

Trafikverket, som ansvarar för skötseln av de flyttade träden, kontrollerade senast i våras hästkastanjen. Då fanns det inget i trädets krona eller stam som visade på risk för att det kunde falla på grund av att det var försvagat. 

Fakta om trädflytt med anledning av Västlänken 

  • Av de 300 träd som har flyttats för att bevaras på grund av Västlänken har cirka 200 flyttats tillfälligt till en plantskola och cirka 100 har flyttats direkt till nya permanenta platser. 
  • Från plantskolan har nu ett femtiotal träd flyttats permanent till Jubileumsparken, ett fyrtiotal till Färjenäsparken och ett sextiotal till Kvibergs Park. Kvar finns ett femtiotal lindar som ska flyttas tillbaka till Nya allén, fem ekar som ska flyttas till Lillhagsparken samt två körsbär och en ask som ska flyttas till Lekevallens lekplats. 
  • De flesta träd har flyttats med trädflyttningsmaskin men de fem träden i Kungsparken var så stora att de flyttades med annan teknik. Den kräver att en rotklump förbereds under två växtsäsonger innan trädet flyttas, till exempel med kran eller i schakt.
  • Av de 300 flyttade träden har 15 fått ersättas med nya träd. Det beror på förutsättningarna på platsen de flyttats till, hantering av rotklump och växtbädd samt skadegörelse.
För mer information: Flytt av stora träd – Sveriges lantburksuniversitet (SLU), i samarbete med Göteborgs Stad och Trafikverket.
${loading}