Till sidans huvudinnehåll

En alldeles speciell energi på Backegårdsskolan

Publicerad 11 juli 2019

Första dagen när Andreas klev av spårvagnen på Komettorget och närmade sig Backegårdsskolan kom massor av barn springande och mötte upp med frågor som ”Hej, vem är du?” ”Vad kommer du ifrån?” ”Vad ska du göra här?”

En stark vi-känsla

Barnen på skolan tycker att det bästa med Backegårdsskolan är att alla är så omtänksamma.

En bidragande orsak till att det finns en så stark sammanhållning bland elever och lärare på skolan tror Andreas är att lärarna arbetar i arbetslag. Det är tre klasslärare på två klasser. Tidigare var det en klasslärare per klass och inget samarbete mellan klasserna. Nu när eleverna ser att vi klasslärare pratar med och undervisar elever i båda klasserna ökar vi-känslan.

Små klasser men stora utmaningar

Det finns utmaningar, säger Andreas. Östra Göteborg är en stadsdel där omflyttningen är stor vilket gör att elevantalet minskar eller ökar väldigt stort under en termin.

-  Vi tar emot många nyanlända i vår skola och under en termin kan det komma många nya till klasserna. Det gör att vi får tänka om ibland när klasserna växer sig för stora eller för små om tappet är stort.

Det syns att Andreas trivs och det märks på barnen som jag träffar att de tycker om sin lärare. Jag frågar dem vad de tycker om bäst med Andreas. De svarar snabbt.

- Han hjälper oss jättemycket, han förklarar jättebra och han är snäll.

Läs mer om Backegårdsskolan här.

${loading}