Till sidans huvudinnehåll
En lärare står framför en griffeltavla, elever räcker upp handen.

Så gick det för niorna i Göteborgs Stads grundskolor

Publicerad 6 juli 2023

De preliminära kunskapsresultaten för eleverna i årskurs nio visar att 78 procent av eleverna som gick ut under våren hade behörighet till gymnasiet. Det är något lägre än förra årets resultat.

– Vi har allt för låga resultat och det är vi inte är nöjda med. Det kan finnas flera anledningar till att det ser ut som det gör och vi behöver analysera vad det beror på. Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Det är en skyddsfaktor för deras fortsatta liv, säger Maria Andersson, förvaltningsdirektör i Göteborgs grundskoleförvaltning.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs nio minskar med 3,8 poäng jämfört med förra året. Andelen elever som i år når godkända betyg i alla ämnen i årskurs nio minskar också med 2,8 procentenheter.

– Resultaten skiljer sig mellan skolorna. Det är tydligt att likvärdigheten behöver öka. Här har vi ett jobb framför oss med att fortsätta kompensera för elevernas olika förutsättningar. Vi behöver vara modiga och kreativa för att nå alla elever, säger Maria Andersson.

Analys av resultaten kommer i höst

Kunskapsresultaten är viktiga i det långsiktiga arbetet för ökad kvalitet i undervisningen. Grundskoleförvaltningen återkommer till resultaten i delårsrapporten i augusti, samt gör en mer utförlig analys i kvalitetsrapporten i november.

– Vi har skickliga lärare, biträdande rektorer, rektorer och andra medarbetare i skolorna som varje dag arbetar för elevernas bästa. Att utveckla kvaliteten i undervisningen tar tid och det kräver uthållighet, säger Maria Andersson.

Elevernas preliminära kunskapsresultat på övergripande nivå för grundskolorna i Göteborgs Stad vårterminen 2023

Resultat

2021

2022

2023 (preliminära)

Elever med godkända betyg i alla ämnen i årskurs nio

67,8 procent

67,8 procent

65,0 procent

Elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

78,4 procent

78,3 procent

78,0 procent

Genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs nio

220,2

220,5

216,7

Fakta

Siffrorna för 2023 är preliminära. En första kommentar av resultatet går att ta del av i delårsrapporten i augusti. Du kan ta del av det slutgiltiga resultatet i Skolverkets officiella statistik i september.

Meritvärde är det sammanräknade värdet av betygen för ansökan och antagning till gymnasieskolan, högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning i Sverige. 

Läs också: Så fungerar betygssättningen i Göteborgs Stads skolor

${loading}