Till sidans huvudinnehåll
En hund med robotliknande ögon sitter på en skinnsoffa.

Kampanj för vård och omsorg som framtidsbransch

Publicerad 26 mars 2024

Minnes-PT, matingenjör och sällskapsdesigner. Det kan vara framtida tjänster och yrken hos äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Budskapet syntes i en kampanj under hösten 2023. Nu har kampanjen chans att vinna pris i SM i employer branding.

Kampanjen tävlar i kategorin "Kreativ klass" i Magnet Awards 10 april

Syftet med kampanjen var att lyfta vård och omsorg som en framtidsbransch och att skapa lust att vilja jobba inom vård och omsorg.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen behöver stärka bilden brett av att vara verksamma i en framtidsbransch för att attrahera rätt kompetens. Kampanjen om framtida, möjliga yrken inom vård och omsorg är ett sätt att visa vad det kan innebära.

– För att lyckas med vårt uppdrag de kommande åren utvecklar vi våra arbetssätt och vår förmåga att tänka nytt. Vi kommer att behöva nya yrken, nya typer av kompetenser och tjänster för att driva utvecklingen, säger Babbs Edberg, förvaltningsdirektör på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Varför är vård och omsorg en framtidsbransch? 

Att vi har en åldrande befolkning är en välkänd, global trend. Underlag från både SCB (Statistikmyndigheten) och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ger bevis på att vård och omsorg är en framtidsbransch där det kommer ske stora förändringar framöver; i arbetssätt, behov av nya kompetenser och digitalisering.

Framtidens Sverige är ett äldre Sverige 

 • Större andel äldre och äldre-äldre. 
 • De som är i aktiva åldrar måste arbeta högre upp i åldrarna och med högre produktivitet för att samhällsekonomin ska gå ihop. 

Framtidens äldre skiljer sig från dagens 

 • Värderar individualitet, personlig frihet med mera högre – har mer skiftande krav  
 • Större variation i språk och kulturell bakgrund. 
 • Genomsnittligt mer välutbildade än idag. 
 • Behovet hos individen kommer vara i centrum, många vill ha personlig omsorg.
 • Kan ställa högre krav – både äldre och anhöriga.

Medarbetare kräver rikare arbetsinnehåll och större utvecklingsmöjligheter 

 • Ökad konkurrens om medarbetare när färre yngre/aktiva ska försörja fler äldre. 
 • Vill se lärande, utvecklingsmöjligheter, karriär och inflytande över hur arbetet utförs. 
 • Långsiktig trend: arbetsgivares attraktivitet bygger på mer än lön och andra materiella villkor. Handlar alltså inte bara om ”god arbetsgivare” – utan medarbetarens roll/inflytande i själva verksamheten.
 • Mötet mellan människor kommer fortsatt att vara viktigt.

Accelererande teknisk utveckling 

 • Teknik som effektiviserar men som samtidigt ökar kvaliteten för både omsorgstagare och medarbetare. 
 • Tekniken kommer vara en möjliggörare för att frigöra resurser för personliga mötet och nya typer av möten.
 • Morgondagens äldre utgår från att digitala tjänster används.
 • Oerhört snabb teknisk utveckling – igår sociala medier, idag AI, vad är nästa?

– Som Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör kan och ska vi ta på oss ledartröjan för hur framtidens vård och omsorg ska se ut, säger Babbs Edberg.

Tre framtida yrkestitlar som kan bli verklighet

Minnes-PT, matingenjör och sällskapsdesigner är tre påhittade yrkestitlar för framtidens vård- och omsorgsarbete. Yrkestitlarna utgår från fyra områden som är viktiga för att främja hälsa hos äldre:  

 • Minnes-PT tränar hjärta och hjärna.  
 • Matingenjör utvecklar hälsosam kost. 
 • Sällskapsdesigner främjar gemenskap och meningsfullhet.     

– Ett av syftena med kampanjen är att det ska uppstå ett skav mellan innehåll och avsändare, vi behöver sticka för att förändra bilden av kommunal vård och omsorg, säger Cornelia Dannert, kommunikationschef äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Jakten på framtidsyrken för att möta nya behov hos göteborgarna 

Så här såg affischerna till stadsinformationstavlorna vid hållplatser runt om i Göteborg ut.


I texten på affischerna står det ”Snart söker vi” som är en friskrivning för att jobben inte finns ännu. Där det står ”Just nu söker” går länken till de jobb som finns på lediga jobb-sidan just nu.  

Fakta om kampanjen

 • Kampanjen hade två viktiga syften:
  • Lyfta vård och omsorg som en framtidsbransch.
  • Skapa lust att vilja jobba i vård och omsorg.
 • Kampanjperiod: 16 oktober till 5 november (vecka 42–44) 2023.
 • Kanaler: utomhus, reklam på buss och spårvagn, helsidesannons i Göteborgs-Posten 22 och 28 oktober, sociala medier och webb-banners.
 • Kampanjen finansierades av externa medel. 

Mer information

Läs på Socialstyrelsens Kunskapsguiden.se om de fyra områden som är speciellt viktiga för att främja hälsa hos äldre personer:

Läs om Personal- och kompetensförsörjning på skr.se 

Läs om Jobba med arbetsgivarvarumärket på skr.se 

Läs om ambitionen att skapa världens bästa stad för ett långt och värdigt liv på Göteborgs Stads karriärwebb goteborg.se/jobb

${loading}