Till sidans huvudinnehåll
Fem personer sitter bredvid varandra på stolar.

Framtidsutvecklarna

Publicerad 17 januari 2024

Generationsmöten och livskvalitet för seniora göteborgare står högst på listan när Framtidsutvecklarna utvärderar sitt arbete under 2023. När Babbs Edberg, förvaltningsdirektören vid äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen besöker dem får hon flera frågor om vad hon vill förbättra.

Framtidsutvecklare är seniorer med olika bakgrund, ålder, kön, kunskaper och erfarenheter från olika delar av Göteborg och bidrar ideellt för att göra Göteborg mer åldersvänligt. Seniorers delaktighet är grunden för att lyckas skapa åldersvänliga miljöer.

I vårt arbete för ett åldersvänligt Göteborg bidrar Framtidsutvecklarna med sina kunskaper, erfarenheter, engagemang, tid och kreativitet i skapandet av en åldersvänlig stad, säger Birgitta Thielen, utvecklingsledare vid Åldersvänliga Göteborg.

Framtidsutvecklarna i frågestund med förvaltningsdirektören

I december samlades Framtidsutvecklarna på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen för att summera året som gått och det blev också en frågestund med förvaltningsdirektören Babbs Edberg.  En av frågorna hon fick var vad hon vill förbättra i arbetet på förvaltningen.

Vi har ett jobb att göra med kvalitén i omsorgen, vi gör mycket bra men vi kan absolut bli ännu bättre.  

En annan fråga som kom var hur äldre kan ses som en resurs och inte en belastning.

Jag tror att det mycket handlar om att involvera. Och jag tycker Framtidsutvecklarna är superviktiga att visa hur man kan vara en resurs. Det jobb ni gör är ovärderligt, och ser gärna hur vi kan fortsätta utveckla det.

Babbs Edberg tog chansen att själv ställa frågor till Framtidsutvecklarna och höra mer om deras idéer och vad de vill fokusera på inför 2024.

Några av de förslag som lades fram var fler framtidsutvecklare, bättre öppettider på mötesplatserna, mer tid i Pensionärsrådet och utöka antalet pratbänkar.

Framtidsutvecklaren Kerstin Ahlén lade också fram förslaget att förvaltningen behöver bli bättre på information och marknadsföring:

Många äldre känner inte till utbudet överhuvudtaget.

Babbs Edberg höll med:

Vi behöver absolut bli bättre på att visa oss.

När Babbs frågade vad de tyckte var särskilt bra under 2023 nämnde de bland annat stadsinformationstavlorna, om stödet som finns för att öka den digitala kompetensen hos seniorer.

Och Framtidsutvecklaren Ali Haider Attar var väldigt nöjd med mötesplatserna:

Genom dem är jag nu med i flera körer, det är fantastiskt att sjunga tillsammans.


Framtidsutvecklaren Ali Haidar Attar vill jobba ännu mer med Mötesplatserna. Foto: Suzanne Dahlin

Generationsmöten står högt på önskelistan

När Babbs lämnar mötet fortsätter samtalen runt bordet med pepparkakor och skumtomtar.  

Ett återkommande tema under den här förmiddagen på förvaltningen är generationsmöten och de många fördelar det bär med sig. Flera av Framtidsutvecklarna kom med konkreta idéer.  Bo G Eriksson tror till exempel på att de som seniorer får träffa ungdomsfullmäktige.

Jag skulle prata om hur Sveriges pensionärer är Sveriges hopp. Som till exempel i utsatta områden med många inflyttade, om vi kunde nå deras mor- och farföräldrar via deras ungdomar skulle det uppstå många fördelar. Jag vill göra saker tillsammans och få höra deras röst.

Nahideh Zandjanchi nickar instämmande till Bo:s förslag och hon ser gärna ett samarbete med föreningslivet.

Där finns så mycket men det behövs mer aktiviteter där unga och gamla gör aktiviteter tillsammans.

Thomas Leyon menar också att möten mellan människor med olika kulturell bakgrund kan gynna både de yngre och äldre.

Vi behöver umgås mer över olika gränser. Till exempel kan vi etniska svenskar lära oss från de som kommer från andra länder. Och äldre kan till exempel nå unga pappor med annan bakgrund. Många är osäkra i sin föräldraroll.

Emma Matsson, utvecklingsledare i Åldersvänliga Göteborg, lyssnar fokuserat på samtalen och berättar om ett exempel från Uppsala där äldre äter lunch med barn i bamba.

Det är så bra när möten med seniorer sker på ett naturligt sätt, säger hon.

Grannsamverkan kommer också upp som ett prioriterat ämne för att förhindra ofrivillig ensamhet.

Det vore bra om hemtjänsten hann med det sociala också. Ingen ska behöva dö ensam, säger Håkan Björnbom.


Framtidsutvecklarna. Foto: Sofia Tillman

Varför ska man då bli Framtidsutvecklare?

Nahideh och Kerstin är snabba med att svara.

Kerstin Ahlén:

Det finns konkreta mål att sträva efter. Åldersvänliga Göteborg sträcker sig utanför offentliga sektorns gränser vilket är en fördel, jag gillar att det finns en stomme i Framtidsutvecklarnas arbete, ett tydligt och bra sätt att ta sig vidare framåt.

Och Nahideh Zandjanchi svarar kort och gott på frågan om varför man ska bli Framtidsutvecklare:

För att det går att förändra.

FAKTA Framtidsutvecklarna:

Är du också intresserad av att bli Framtidsutvecklare? Nu rekryteras fler.

Kontakta Åldersvänliga Göteborg: aldersvanligagoteborgse@aldrevardomsorg.goteborg.se

För mer information läs mer här: Åldersvänliga Göteborg

Om uppdraget

Framtidsutvecklarna kan driva egna idéer och initiativ och erbjudas olika uppdrag utifrån intresse. De olika uppdragen kan handla om att delta i referens- eller arbetsgrupper för bostäder och fysisk planering, utvärdera platser och delta i workshops, testa nya och befintliga tjänster, ge synpunkter och bidra med sina idéer och kunskaper för kommunikationsmaterial, komma med föreslag på föreläsningar, delta i forskningsprojekt, belysa viktiga frågor inom Åldersvänliga Göteborg såväl som att uppmärksamma det åldersvänliga arbetet till andra seniorer.

Under hösten 2019 arrangerades informationsträffar om uppdraget Framtidsutvecklare runtom i staden. Seniorer som var intresserade av att bli framtidsutvecklare fick svara på frågor och göra en samarbetsövning. Intresset var stort och cirka 170 seniorer sökte till uppdraget. 27 personer valdes ut i första rekryteringsomgången

Text: Ulrika Nandra

${loading}