Till sidans huvudinnehåll
Illustration av hur Frihamnsområdet kan se ut i sommar.
Illustration: Rocio Soto

Open Call Södra Frihamnspiren

Publicerad 11 november 2022

Sommaren 2023, när Göteborg firar 400 år, blir stadens offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Nu utlyses ett Open Call för gestaltning av en plats, en prototyp eller ett konstverk längs med det nya gång- och cykelstråket i Frihamnen. Utlysningen går ut internationellt och ansökningar tas emot från 11 november till 11 december.

Göteborg är mitt i en omfattande stadsomvandling. Bevarade, historiska byggnader och miljöer samexisterar med de samtida och med den framtida staden som planeras och successivt växer fram. En mångfald av byggda strukturer, lager, berättelser och perspektiv bildar tillsammans den växande staden. 

Under våren 2023 byggs ett gång- och cykelstråk genom Frihamnen. Det är en första del av ett framtida sammanhängade, kulturellt och rekreativt älvstråk mellan Ringön och Lindholmen. Stråket knyter samman flera av områdets framväxande platser, så som Jubileumsparken och Hisingsbron. 

– Gång- och cykelstråket är en viktig pusselbit för att koppla samman flera av stadens stora projekt och nu har vi ett tillfälle att bygga vidare på Frihamnens identitet och förstärka upplevelsen av platsen. Givetvis med ett starkt fokus på klimatomställning och människans plats i staden, säger Malin Finlöf, projektledare för Prototyp Göteborg.

I samband med Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023 blir stadens offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen riktar blicken mot möjligheter, lösningar och utmaningar i stadens utveckling och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att påskynda en hållbar omställning.

Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen och över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas genom ett stadslandskap i förändring.

Utlysningen handlar om att lämna skissförslag på gestaltning av en plats/prototyp/konstverk längs med det nya gång- och cykelstråket i Frihamnen. Förslagen ska också väga in klimatomställning och fokusera på återbruk med syfte att göra klimatavtrycket nära noll:

– Gestaltningen ska fokusera på att utveckla platsen och skapa nästa lager i berättelsen om Frihamnen. Vi ber också teamen att öppna upp processen, i designfasen och/eller i genomförandet, och involvera allmänheten eller någon specifik målgrupp genom exempelvis workshops, gemensam byggnation eller någon annan form av aktivitet som skapar relation till platsen, säger Anna Tidefelt, Älvstranden Utveckling.

Vad händer sedan?

När ansökningsperioden avslutats tar juryprocessen vid. Vinnarna informeras den 11 februari 2023.  projekt kommer att väljas ut och får då en totalbudget om maximalt 350 000 kronor per projekt. Summan avses finansiera hela projektet, från arbete till byggnation. Under våren sker design, projektering och produktion och under juni till september, under Göteborgs jubileumsfirande, sker aktivering.

Läs mer om Open Call Södra Frihamnspiren


${loading}