Till sidans huvudinnehåll
Drönarbild över Olof Palmes plats.
För att fungera som en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats, som knyter ihop stadsutvecklingen, behöver Olof Palmes plats förändras och utvecklas.

Besked om upprustning av Olof Palmes plats dröjer

Publicerad 14 december 2021

Park- och naturförvaltningen har undersökt hur Olof Palmes plats kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig. Så snart det står klart hur trafiklösningarna omkring platsen ska se ut, kommer resultatet att presenteras i sin helhet i en så kallad förstudie.

Olof Palmes plats ligger i ett område där det pågår stora stadsutvecklingsprojekt med byggnation av bostäder och verksamhetslokaler och där trafikmiljön genomgår stora förändringar. Dessutom är platsen i behov av underhåll och upprustning.

För att fungera som en plats som knyter ihop stadsutvecklingen och en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats behöver Olof Palmes plats förändras och utvecklas.

Besked om trafiklösningar återstår

Därför har park- och naturförvaltningen undersökt platsens förutsättningar och funktion i staden samt behov kopplade till platsen. Planen var att i december presentera resultatet i form av en förstudie, inklusive förslag på möjlig utveckling.

– Det som återstår att ta med i förstudien är de omgivande trafiklösningarna. De har stor inverkan på Olof Palmes plats framtida storlek och på gestaltningen, bland annat vad gäller höjder, trappan ner från Folkets hus och muren mot gatan, förklarar projektledare Ylva Offerman, park- och naturförvaltningen.

I dagsläget är det ovisst när beslut tas om trafiklösningarna. Till dess att infrastrukturen i området är klar kommer temporära hållplatslägen att behöva utrymme längs kanten av Olof Palmes plats.

Trivsam dygnet runt året om

Även om förstudien inte är klar så har park- och naturförvaltningen, utifrån sin analys och synpunktsinsamling från verksamheter och göteborgare, en bild av hur platsen behöver förändras.

– Det vi kan konstatera så här långt är att platsen ska vara trivsam dygnet runt, året om med uteserveringar och sittplatser både i sol och skugga. Möjlighet till aktiviteter för barn ska finnas, gärna med koppling till platsens historia, liksom träd och grönska med variation över året. Och det ska vara en plats för möten, demonstrationer, evenemang och gärna med ett "speakers' corner", säger projektledare Ylva Offerman.

Återkommer om tidplan

När de omgivande trafiklösningarna är fastlagda kommer park- och naturförvaltningen att färdigställa förstudien och ta fram en gestaltning för upprustning av Olof Palmes plats. Förvaltningen kommer även att nominera detta projekt inom ramen för det ordinarie budgetarbetet inför 2023.

– Målsättningen är att Olof Palmes plats ska rustas upp under 2023 och vi återkommer med en mer exakt tidplan så snart vi har alla förutsättningar klara, säger avdelningschef Jakob Andreasson, park- och naturförvaltningen.

Bild på Olof Palmes plats.

Olof Palmes plats ligger i ett område där det pågår stora stadsutvecklingsprojekt med byggnation av bostäder och verksamhetslokaler och där trafikmiljön genomgår stora förändringar.

${loading}