Till sidans huvudinnehåll
I förgrunden en tom gräsyta. Till höger i bild går Älvsborgsbron över älven och i bakgrunden möter bron fastlandet.
I sommar är gräsytan intill älven i Färjenäsparken åter öppen för besök.

Nu öppnas gräsytan intill älven i Färjenäsparken

Publicerad 30 maj 2022

Vad sägs om picknick i Färjenäsparken? I juni blir det åter möjligt, när staketen tas ner omkring den nyanlagda gräsytan vid älven.

I februari var den första etappen i utbyggnaden av Färjenäsparkens möte med älven klar. Sedan dess har gångvägar genom parken varit öppna men den stora ytan intill älven har varit inhägnad med staket.

– Nu har gräset etablerat sig, så i månadsskiftet maj/juni tar vi ner staketen och hälsar parkbesökarna välkomna ut på gräset för lek, spel, picknick och häng, säger Johan Blomqvist, projektledare, park- och naturförvaltningen.

Förutom att vara en plats till vardags för olika typer av aktiviteter och rekreation ska gräsytan också kunna fungera som en evenemangsplats. Det kan dock bli aktuellt tidigast under slutet av 2023. Då har gräsmattan etablerat sig tillräckligt för att klara ett högt slitage.

Nästa steg är utbyggnad av strandpromenaden

Nästa etapp i utbyggnaden omfattar strandpromenaden intill älven mellan Monsungatan och Karl IX:s väg.

– Vi tar nu fram en plan – en så kallad gestaltning – för vad strandpromenaden ska innehålla och hur den ska se ut. När den är klar, återkommer vi och berättar mer om hur stranddelen ska utformas, berättar projektledare Johan Blomqvist.

Planerad byggstart för stranddelen är under 2023.

Ett staket med vepor. På ena vepan syns texten Naturlika planteringar ger skogsmiljö på kort sikt.

De naturlika planteringarna vattnas med vattenspridare under hela sommaren, så se upp när du passerar, så att du inte får en ofrivillig dusch. För att skydda planteringarna, framför allt mot gnagare, kommer de att vara inhägnade med viltstängsel under cirka fem år.

Ett dike med en stenanläggning i.

På östra sidan av gräsmattan går ett dike för dagvattenhantering. Det ger en fuktigt miljö som bidrar till att öka den biologiska mångfalden och det är också en plats för lek. Längs diket syns ett lägre staket - ett så kallat inspringsskydd. Den typen av staket kommer sitta omkring fruktlunden (till höger i bild) samt lök- och ängsplanteringarna för att ge ytorna tid att etablera sig över sommaren. I bakgrunden skymtar "pulkabacken" som är öppen.

${loading}