Till sidans huvudinnehåll

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 27 februari

Publicerad 28 februari 2023

Nämnden tog på sitt möte bland annat beslut om årsrapporten för 2022.

Årsrapport 2022

Antalet bokningar, besök, uthyrda timmar, evenemang och gästnätter har återigen ökat efter pandemin, men stigande räntor, inflation och energipriser innebär nu nya utmaningar för föreningslivet. Detta drabbar särskilt föreningar med egna anläggningar och nämnden har under året betalat ut extra energibidrag. Förvaltningen jobbar också med energieffektivisering i de egna verksamheterna.  

Investeringstakten har varit hög och under året har flera anläggningar öppnat efter ny- eller ombyggnation. Det handlar till exempel om Ruddalens ishall och Vättlefjälls motionscentrum.  

Förvaltningens ekonomiska resultat slutade på + 6,45 miljoner kronor. 

Nämnden godkände årsrapporten för 2022. 

Nämnden förklarade alla uppdrag i årsrapporten (under avsnitt 6) som slutförda med undantaget uppdraget att genomföra upphandlingar av drift i de kommunala gymmen, som inte anses vara slutfört. 

${loading}