Till sidans huvudinnehåll
Fem myntstaplar i växande höjd från vänster till höger.

Så kan taxan för avfall, vatten och avlopp bli 2025

Publicerad 10 maj 2024

Kretslopp och vattennämnden har godkänt förslaget att intäkterna för 2025 års taxa behöver öka med 11–15 procent för avfall, 10–12 procent för användning av vatten och avlopp och 8–14 procent för anslutning av vatten och avlopp. Hur mycket intäkterna behöver öka är inte samma sak som hur mycket avgifterna kommer att höjas, men det ger en fingervisning. Beslutet är Kretslopp och vattennämndens underlag till kommunfullmäktiges budgetarbete.

Nytt kommunalt ansvar präglar intäktbehovet för avfallsverksamheten

Sveriges kommuner har från 2024 tilldelats insamlingsansvaret av förpackningar från hushåll. Det är nu Göteborgs Stad som ansvarar för återvinningstationerna och hämtar förpackningar från flerbostadshus med hjälp av fem utförare. Till 2027 ska systemet ha byggts ut så att alla kan lämna förpackningar i närheten av där man bor. Göteborgare som bor i villa eller radhus kommer få nya kärl för att kunna sortera förpackningar av papper, plast, glas och metall vid sin bostad. Även vid flerbostadshus behöver insamlingen kompletteras så att alla boende kan lämna alla slags förpackningar.

För det nya insamlingsansvaret får kommunerna en viss ersättning, men den räcker inte för att täcka kostnaden för dagens insamling eller för utbyggnaden, i alla fall inte om dagens servicenivå ska hållas. Därför behövs ytterligare taxeintäkter.

Obligatorisk matavfallssortering, som införs fram till år 2027, innebär ökade insamlings- och behandlingskostnader som även ökar utifrån inflations- och befolkningsprognoser.  

Exempel på hur höjningen av avfallstaxan kan påverka lägenhet- och villahushåll

Om höjningen blir 13 procent 2025 så skulle det för ett genomsnittligt villahushåll som sorterar matavfall ge en ökning på 303 kronor från föregående år. För ett exempelhushåll i en flerfamiljsbostad med 15 lägenheter skulle höjningen innebära en ökning på 232 kronor från föregående år. Baserat på dagens investeringsplan kommer de årliga prisökningarna 2025–2027 att ligga på mellan 10 och 13 procent, därefter behövs endast mindre taxeökningar.

Fortsatt stora investeringsbehov inom vatten- och avloppsverksamheten

För att bibehålla och säkra servicenivån med förändrat klimat och omvärld behöver investeringar göras i VA-verksamheten. Detta gäller för Göteborgs Stad men också för övriga Sverige som måste hålla infrastrukturen för vatten och avlopp i skick. Ökade kostnader för byggande, kemikalier och el kombinerat med stigande räntor gör det helt enkelt dyrare att producera dricksvatten och rena avloppsvatten.

Anslutningsavgiften beräknas utifrån de investeringar som behövs för att bygga ut vatten och avlopp i Göterborg. Trots lågkonjunktur förväntas investeringsvolymen fortsatt vara relativt stor.

Exempel på hur höjningen av VA-taxan kan påverka lägenhet- och villahushåll

Om höjningen blir 10 procent 2025 skulle det för att genomsnittligt villahushåll motsvara en ökning på cirka 950 kronor från föregående år. För ett exempelhushåll i en flerfamiljsbostad med 15 lägenhet skulle höjningen motsvara en ökning på 500 kronor per lägenhet från föregående år. Baserat på nu känd investeringsplan ligger taxebanan 2025–2027 på årliga ökningar mellan 4 och 10 procent, med ett fortsatt investeringsbehov i samma nivåer minst tio år framöver.  

Slutgiltigt besked om 2025 års taxa väntas innan årsskiftet

I september kommer Kretslopp och vattennämnden att ta beslut om prislistor som skickas till kommunfullmäktige för godkännande. Taxorna fastställs av kommunfullmäktige i november eller december och efter det kommer även definitiv information om avgifter för 2025.

Får inte gå med vinst

Kretslopp och vattens verksamhet betalas till största delen av avgifter från kunderna. Varje år uppdateras taxan för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för att hämta och hantera avfall, producera och leverera dricksvatten och leda bort avloppsvatten. Intäkterna från avgifterna får inte vara större än kostnaderna för verksamheten, förvaltningen får alltså inte gå med vinst.

Relaterade länkar

Här kan du läsa mer hur och taxan fungerar och om vad du får för din avgift:
Avfallsavgifter för flerbostadhus och verksamheter och småhus eller villa.
Avgifter för vatten och avlopp.

Här hittar du information om fastighetsnära insamling av förpackningar för personer som äger och bor i en villa eller radhuspersoner som bor i flerbostadshus och äger flerfamiljshus

Här kan du ta del av beslutsunderlaget i Kretslopp och vattennämndens handlingar, välj aprils sammanträde i rullistan.


${loading}