Till sidans huvudinnehåll

Rektorsverkstad nummer 3 år 2021 med tema: ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Publicerad 11 maj 2021

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen en rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Onsdagen den 28 april handlade verkstaden om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna eller biträdande rektorerna. Den här gången är det Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan, som svarar.

Hur arbetar du med ledning och stimulans på din skola?

Jag arbetar med att skapa en tydlig arbetsorganisation. Där medarbetarna vet vem som gör vad och inom vilka ramar. Det skapar en trygghet och ger medarbetarna rätt förutsättningar att vara kreativa. För mig är det viktigt att arbeta med en ansvarskultur där medarbetare ska känna att de tillåts att växa och utvecklas.

Vi ska inte ge avkall på vårt professionella uppdrag och vårt ständiga fokus ska vara elevernas lärande och kunskapsutveckling. Vi arbetar tillsammans utifrån olika kompetenser som vi har i teamet runt eleven. Oavsett vilken roll jag har på skolan ska jag tänka på vad är min roll i att eleven ska lyckas.

Vad ser du som den största utmaningen med extra anpassningar och särskilt stöd på din skola?

Den ständiga utmaningen är att bli bra på att se när extra anpassningar och särskilt stöd ger effekt. Det handlat om att veta när vi ska utvärdera och mäta effekten. För att vi ska kunna bli ännu bättre på att sätta in rätt resurser vid rätt tidpunkt.

Men vi behöver också blir bra på att inte bara mäta effekten i form av betyg utan att även kunna mäta effekt i forma av den utveckling som eleven gör. Att kunna sätta ord på de framsteg en elev gjort så att även andra kan förstå att eleven utvecklats trots att hen kanske inte får ett godkänt betyg.

Vad kommer du att ta med dig från dagens rektorsverkstad som går att använda i ditt arbete på skolan, nu direkt eller på längre sikt?

Det jag tar med mig är de tips jag fått på litteratur eller annat bra material som kan inspirera mig till vad som kan bli vårt nästa steg på skolan.

Jag tar också med mig den bekräftelsen som jag fått med dagens rektorsverkstad att vi på vår skola är på rätt väg.

 

 


${loading}