Till sidans huvudinnehåll
Flera Styr och Ställ-cyklar står parkerade på rad.

Förändringar för Styr & Ställ i Backa

Publicerad 13 oktober 2023

Testperioden för Styr och Ställ-stationerna i Backa går mot sitt slut. Fyra av stationerna tas bort den 31 oktober, medan två av dem är kvar till 31 december.

De sex Styr & Ställ-stationerna i Backa ställdes ut i maj 2022 och har varit ett tidsbegränsat test inom ramen för projektet Pilotområde cykel. Projektet börjar nu gå mot sitt slut vilket också innebär förändringar för stationerna i Backa.

Stadsmiljöförvaltningen har under hösten utvärderat stationerna. Det som har undersökts är bland annat hur väl stationerna har använts och hur man har rest till och från stationerna. Utifrån detta kommer följande stationer att försvinna den 31 oktober:

  • Baron Rogers gata
  • Hjalmar Bergmans gata
  • Folkvisegatan
  • Körkarlens gata

Stationerna vid Selma Lagerlöfs torg och Backa kyrkogata kommer att finnas kvar lite längre, till och med 31 december 2023. Under hösten kommer förutsättningarna för dessa stationer att utvärderas ytterligare för att se om det finns möjlighet att behålla dem även 2024.

${loading}