Till sidans huvudinnehåll

Massage i skolan ger bättre arbetsro

Publicerad 22 januari 2019

Bara några år efter att Karin Sjöberg hade börjat jobba på Guldhedsskolan testade hon massage i ett klassrum, och det blev en succé direkt! Medarbetarna märkte hur eleverna blev lugnare.

Karin Sjöberg är fritidslärare på Guldhedsskolan. En gång i veckan har hon och eleverna i årskurs tre och sex massage på schemat.

- Massage är för mig en typ av kommunikation där jag lär känna eleverna på en helt annan nivå. De får lära sig att beröring och massage lindrar spänningar och smärta i kroppen, säger Karin.

Massage har positiv inflytande på barns sociala utveckling. Konflikter mellan elever blir färre vid regelbunden massage i skolan. Det visar modern forskning. Karin märker hur barnen slappnar av och får mer arbetsro.

Läroplanen beskriver massage och avslappning. Det står till exempel att skolan ska erbjuda eleverna avkoppling och vila för hälsa och välbefinnande.

- Det är viktigt i vårt stressade samhälle att eleverna tidigt får lära sig om avkoppling och återhämtning, säger Karin.

Under Karins lektioner masserar eleverna två och två och de får även lära sig att massera sig själva.

- Det kan till exempel vara att massera handflatan med andra handens tumme för att lätta på spänningar om man skriver mycket. Massage ger en större medvetenhet om sin kropp och vad man kan göra när det gör ont, säger Karin.

Karin avslutar med att vissa elever inte gillar att få massage. De kan ändå vara med på lektionen och slappna av.

-  Viktigast av allt är att all massage är frivillig och de elever som bara vill slappna av får göra det.

 

Fotograf: Sharon Raoufi

FAKTA:

Skolan har en viktig uppgift att lägga grunden till en hälsosam livsstil. I Läroplanen för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshem kan man hitta flera utdrag kopplat till massage och avslappning:

§  Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling.                                 

§  Eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor.

§  Aktiviteterna på fritidshemmet behöver bidra till att utmana eleverna samt ge dem möjlighet att fördjupa och utvidga sina kunskaper och erfarenheter.

§  Det ska finnas utrymme för flera kunskapsformer och att man skapar ett lärande där dessa former balanseras och skapar en helhet. Man ska kunna samspela i möten med andra människor och visa respekt för varandra.

§  Skolan ansvarar för är att eleverna skall ha … grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön och samhället, … i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Vill du läsa tidigare artiklar så finns de här

${loading}