Till sidans huvudinnehåll
3-dimensionell skiss av hus, gator och naturområden.
Tidig illustrationsskiss på del av området. Bild: Sverigehuset

Inriktningsbeslut om utökat planområde i Torslanda

Publicerad 26 juni 2023

Stadsbyggnadsnämnden har sagt ja till att utöka området för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hangarvägen inom stadsdelen Torslanda. Det totala planområdet förväntas kunna rymma 1000 nya bostäder.

Tisdag den 20 juni tog stadsbyggnadsnämnden ett inriktningsbeslut för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hangarvägen med flera inom stadsdelen Torslanda. I samband med uppstart av den ursprungliga detaljplanen upptäcktes att det fanns fler fastigheter som borde ingå, och även delar av Kongahällavägen och ytterligare kommunal mark, vilket planen nu kompletteras med. Totalt sett förväntas det nya planområdet rymma åtminstone mellan 1 000 och 1 200 bostäder, och även olika typer av verksamheter.

- Det här inriktningsbeslutet var viktigt för att tydliggöra vad som ingår i uppdraget av det fortsatta planarbetet i Torslanda, säger Fredrik Andersson, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Planområdet ligger i Torslanda centrum och ingår som en del i genomförandet av program för Torslanda centrum. Området består idag i huvudsak av industrimark med olika verksamheter och är tänkt att efter planläggning omvandlas till i första hand bostäder men även allmän mark och andra typer av verksamheter så som handel.

Karta över området som ska ingå i planenarbetet i Torslanda.

Röd streckad linje = föreslagen planområdesgräns
Färgade ytor = fastigheter med planbesked (se dnr)
Ofärgade ytor = tillkommande fastigheter

${loading}