Till sidans huvudinnehåll

VA-arbete vid Johannesplatsen, 25 mars – maj 2024

Publicerad 13 mars 2024

Kretslopp och Vatten utför ett VA-arbete vid Johannesplatsen och Isaac Béens plats för att höja kapaciteten och öka leveranssäkerheten på befintliga VA-ledningar.

Arbetet startar 25 mars och planeras pågå till början av maj.

Arbetet kommer pågå vardagar klockan 07 – 19, med undantag av ett planerat nattarbete. Arbetena medför buller. Parkeringen vid Johannesplatsen tas i anspråk under perioden.

Nattarbete och påverkan på trafiken

Under en kortare period, cirka en vecka, kommer vi att arbeta natt när styrd borrning av ledning pågår. Nattarbetena planeras till andra veckan i april (v.15).

Under samma period som nattarbetena pågår kommer Johannesplatsen (anslutningsväg mellan Första Långgatan – Oskarsgatan) att stängas av. Trafiken leds då om via Barlastgatan och Värmlandsgatan. Följ orangea hänvisningsskyltar.


${loading}