Till sidans huvudinnehåll

Externt rekryteringsstopp och anställningsprövning för skolorna

Publicerad 29 september 2023

Den 27 september 2023 beslutade utbildningscheferna i grundskoleförvaltningen om rekryteringsstopp för alla fyra skolområden. Det innebär att vi inte längre ersätter medarbetare som slutar eller anställer till nya tjänster med externa sökande. Vi måste göra stora anpassningar i verksamheten under nästa år för att få ekonomin i balans.

Inga externa rekryteringar eller förlängning av visstidsanställda

Skolorna kommer fortfarande kunna anställa vikarier för kortare uppdrag under 10 dagar. Pågående tidsbegränsade anställningar förlängs inte. Detta påverkar även redan pågående rekryteringsprocesser där beslut om anställning inte tagits ännu.

För att få en ekonomi i balans behöver vi placera befintliga medarbetare där de behövs innan vi går ut och rekryterar fler. Beslutet gäller tills vidare och åtgärderna pågår tills att alla medarbetare som har behov av ny placering är placerade.

Skolorna gör riskbedömningar hur arbetsmiljön påverkas. Medarbetare som har frågor kan vända sig till sin rektor.

Presskontakt

För mer information är utbildningschef centrum talesperson — Stefan Gustafsson

${loading}