Till sidans huvudinnehåll

Elever målar sig in i svenska språket

Publicerad 20 september 2022

Ett svallande blått hav omger en ö full av aktiviteter. Tavlan är nästan en exakt kopia av Donsö. Elever från Ukraina gjorde tavlan under sina lektioner i svenska. – Språket tränas under tiden som eleverna är kreativa, säger Maria Lidman, lärare i svenska som andra språk på Donsö skola.

Språket får liv

På tavlan har eleverna tagit fram betade får, Donsö matbutik, fotbollsplanen, badet, cafét. Här finns färjan, kyrkan, cykelvägarna och skolan. Allt det som eleverna har lärt känna som sitt andra hem under några månader i Sverige.

Maria Lidman gillar att blanda in estetiska uttryck som att måla och teckna när hon undervisar. Det har flera fördelar.

— Genom att eleverna gör en tavla samtidigt som vi pratar får vi liv i kommunikationen. Vi använder kroppsspråk, gester, pekar och tänker högt. Vi pratar om perspektiv och former. Ska badet ligga bakom eller framför. Ska skolan vara större eller mindre. Vi får in mycket prat och många ord kommer med automatik, förklarar Maria.

Eleverna tog för sig

Eleverna som gjorde tavlan går i förskolan, tvåan, trean och fyran. De träffade Maria en till två gånger om dagen för att lära sig svenska.

— Projektet fungerade verkligen. Eleverna blev ivriga under tiden de byggde och målade sin ö. Först var de lite avvaktande men sedan alltmer drivande. De hämtade papper, kom med egna förslag på vad som skulle vara med och tog för sig. Det var roligt att se hur självständiga eleverna blev under den kreativa processen, säger Maria.

— En elev berättade att han ska sätta solfångare på skolans tak när han kommer hem och att han vill bli arkitekt när han blir stor, säger Maria.

En bit av Donsö för att ge hopp

Som mest hade Donsöskolan 15 elever från Ukraina. Sju elever har tillsammans gjort tavlan. Många elever och deras familjer har nu åkt tillbaka till Ukraina och fler planerar att återvända. Alla får med sig en kopia av tavlan.

— Eleverna får med sig en bit av Donsö hem. De kan visa bilden och berätta om sina upplevelser, sin tid och miljö här i Sverige. Jag ville också ge eleverna hopp. Genom att göra tavlan kan de kan se att ur en grusig, grå och karg miljö som klipporna på en ö är, går det att bygga upp liv och grönska igen. På så sätt kan skapandet bli stärkande på fler sätt än enbart språkligt, säger Maria Lidman.

Fotograf: Maria Lidman. Fotomontage: Charlotte Brenner. Detaljer av tavlan.

${loading}