Till sidans huvudinnehåll
Entrén till Kvibergs Parks is- och sporthall
Panelen på fasaden monteras och snart är även foajén klar. Foto: Maria Blomstrand

Snart står Kvibergs Parks is- och sporthall klar

Publicerad 10 maj 2023

Kvibergs Park är ett av Sveriges mest variationsrika områden för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Det senaste tillskottet i området är den kombinerade is- och sporthallen som består av två fullstora sporthallar och en ishall.

Nu pågår full aktivitet för att färdigställa anläggningen som ska stå klar innan sommaren. Träpanel monteras på fasaden och inomhus läggs sportgolvet. Föreningar från bland annat den gamla ishallen Isdala i Kortedala flyttar in i föreningslokalerna under sommaren, däremot öppnar anläggningens verksamhet först till säsongsstarten i höst.

Sporthallar för träning, matcher och evenemang

Sporthallarna kommer ha plats för både träning, matcher och evenemang, Vid idrottsevenemang ska hallarna kunna slås ihop till en arena med plats för 1500 åskådare och vid kulturevenemang 2500 åskådare. En av sporthallarna har ridåväggar som gör det möjligt att dela av hallen för en mer flexibel användning av ytan. 

Längre issäsong för issporterna

Ishallen blir en träningshall med plats för cirka 300 åskådare. Den kommer vara anpassad för ishockey, konståkning, kälkåkning och allmänhetens skridskoåkning. Ishallen ersätter Isdala ishall i Kortedala, som är gammal och som stängde sin verksamhet i april.

– Med denna moderna ishall kan vi förlänga issäsongen, eftersom vi kan hålla isen längre än vad som var möjligt på Isdala. Det är ett stort behov av både isytor och sporthallar i Göteborg och vi skulle kunna fylla dessa hallar flera gånger om säger Rustan Lundbäck, Verksamhetschef planer/isar på idrotts- och föreningsförvaltningen.

De stora fönstren vid entrén gör foajén ljus och välkomnande och det är gott om plats för de som väntar. Innanför receptionen i foajén byggs nu en cafeteria som ska klara större publika evenemang och som ska kunna delas av till två mindre serveringar för de båda verksamheterna.

Solceller och sedumtak på den stora takytan 

Idrottsanläggningar kräver stora mängder energi. Göteborgs Stad har som mål att minska elförbrukningen och att öka den egna elförsörjningen. Solceller har därför monterats på anläggningens stora tak. Även sedum har anlagts på taket för att fördröja och jämna ut dagvattenavrinningen, vilket är viktigt då området är känsligt för skyfall och översvämningar. Sedumtak renar även luften och gynnar den biologiska mångfalden.


${loading}