Till sidans huvudinnehåll
Naturområde med planering och stängsel.
Ny skogsliknande plantering med arter från tre världsdelar tillför fler kvaliteter till Kvibergs Park som stadspark.

Vandra i tre världsdelar i Kvibergs stadspark

Publicerad 8 september 2022

Mellan Kvibergsbäcken och fotbollsplanerna i Kvibergs Park kan du sedan i somras passera genom tre världsdelar.

Omkring 500 ungträd och buskar, med ursprung i tre världsdelar, har planterats i gräsytan längs gång- och cykelbanan intill fotbollsplanerna i Kvibergs Park. Planteringarna ger ett avbrott i den långsmala öppna gräsytan på över en kilometer.

– Förutom att planteringarna skapar parkkänsla och variation ger de skydd mot väder och vind. Dessutom bidrar de till en ökad biologisk mångfald, förklarar projektledare Stina Gustafsson.

I planteringen finns omkring 40 olika träd- och buskarter med ursprung både från Europa, Nordamerika och Asien. I mitten finns en glänta för ljusinsläpp och vistelse. Den stora artvariationen gör planteringarna mindre känsliga för sjukdomar och de ger olika naturupplevelser.

– Detta är också en testyta för att se vad som fungerar på platsen. Förhoppningen är att skapa liknande planteringar på fler platser i parken framöver, säger Stina.

Stängslat men tillgängligt

Under de första åren kommer planteringarna att vara inhägnade med viltstängsel för att skydda träd- och buskplantorna mot gnagskador från till exempel rådjur och harar.

För att platsen ska vara så tillgänglig som möjligt finns två tillgänghetsanpassade grindar i viltstängslet och en gång av stenmjöl att ta sig fram på mellan grindarna. På sikt ska stenmjölsgången kopplas samman med ett större system av gångvägar.

”Västlänksträd” kommer till Kvibergs Park i oktober

Under oktober kommer ytterligare träd till Kvibergs Park. Det är framför allt ekar, lindar, körsbär, oxlar och svartallar som Trafikverket, i samverkan med Göteborgs Stad, tidigare flyttat tillfälligt från staden till en plantskola på grund av bygget av Västlänken.

– Det rör sig om ett femtiotal träd som nu får permanenta platser längs gång- och cykelbanan, både norr och söder om den nya planteringen. På så sätt får vi in hållpunkter och variation längs sträckan, vilket bidrar ytterligare till att skapa parkkänsla, säger Stina.

Gångstråk på prov anläggs av ”Toughest”

Innan ”Västlänks-träden” anländer till Kvibergs Park kommer Trafikverket att gräva växtbäddsgropar. Det sker under september. Då kommer även ett gångstråk att ta form i slänten ner mot Kvibergsbäcken. Och anläggningsmetoden är minst sagt okonventionell berättar Stina.

– Vi samarbetar med ”Toughest”, som är ett hinderbanelopp som går i Kviberg 24 och 25 september. Deltagarna kommer att springa längs en snitslad bana som vi markerat norr om den nya planteringen. Genom att förena nytta med nöje får vi ett upptrampat gångstråk, vilket är både praktiskt och roligt.

Detta är ett sätt att testa dragning av nytt gångstråk. På sikt ska det göras permanent, med mer konventionella metoder för att det ska vara tillgängligt. 

Området/projektet Kvibergs Park


${loading}