Till sidans huvudinnehåll
Planernapå ett underjordiskt cykelgarage vid den framtida tågstationen i Haga skrotas.

Inget cykelgarage i Haga

Publicerad 26 september 2023

Planerna på ett underjordiskt cykelgarage vid den framtida tågstationen i Haga skrotas. Detta efter ett beslut i exploateringsnämnden på måndagen.

Beslutet i nämnden motiveras med att cykelgaraget är för dyrt (drygt 100 miljoner kronor) och att det är en dålig lösning på flera punkter.

”Det finns utmaningar med ett garage under markplan i form av bland annat trygghet, stöldsäkert för cyklar, tillgänglighet till garaget och framtida behov av antal platser”, står det i yrkandet som ligger till grund för nämndens beslut.

För att tillgodose behovet av fler cykelparkeringar i området kommer alternativa lösningar ovan mark nu att utredas.

Eftersom cykelgaraget ingår i ett det större projektet Bytespunkt Haga som kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om måste även kommunfullmäktige ta ett beslut om att inte låta bygga cykelgaraget.


Exploateringsnämndens beslut innebär att:

1. Exploateringsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med stadsmiljöförvaltningen utreda alternativa lösningar ovan mark för att klara behovet av cykelparkering i området kring station Haga. En trygg och trafiksäker stadsmiljö och bra låsmöjligheter av cyklarna ska säkras, samt att det tas hänsyn till park- och allémiljöerna.

2. Exploateringsnämnden hemställer (en formell begäran) till kommunfullmäktige att få i uppdrag att säga upp avtalet för cykelgaraget vid station Haga och starta utförhandling med berörda parter.

3. Exploateringsförvaltningen får i uppdrag att vid avslutad utförhandling återkomma till nämnden med förutsättningar för en uppsägning samt en beslutspunkt om att gå vidare med en uppsägning.

4. Exploateringsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att efter avslutad förhandling få mandat att besluta om en uppsägning av avtalet för cykelgaraget vid station Haga.


${loading}