Till sidans huvudinnehåll

Avstängning av Masthamnsbron, från och med 29 augusti

Publicerad 22 augusti 2022

Masthamnsbron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag den 5 september 2022.

Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjas under augusti 2022. För att möjliggöra det arbetet kommer Masthamnsbron att stängas och trafiken ledas om via Pusterviksbron intill.

Avstängningen kommer att ske i två etapper:
• Från och med måndagen den 29 augusti 2022 stängs bron för bil- och kollektivtrafik.
• Från och med måndagen den 5 september stängs bron för fotgängare och cyklister.

Projekt Masthuggskajen stänger bron under grundläggningsarbetet av halvön fram till sommaren 2025, sedan kan projekt Skeppsbrons arbeten komma att påverka framkomligheten på Masthamnsbron.

Den konstgjorda halvön blir 200 meter bred och sträcker sig 100 meter ut i Göta Älv. Där ska
rymmas hyres- och bostadsrätter, restauranger, caféer, verksamhetslokaler, kontor, gator och
torg. Ett levande kajstråk kommer att kopplas ihop med Skeppsbron, som blir närmsta granne,
och stråket är tilltänkt att i framtiden sträcka sig vidare västerut i riktning mot Stigberget. De
första byggnaderna på halvön beräknas vara klara för inflyttning 2027.

Läs mer om halvön på masthuggskajen.se/halvon


${loading}