Till sidans huvudinnehåll

Spårvägsbro över Musikvägen, augusti – december

Publicerad 10 augusti 2023

Vi kommer att förbättra brokonstruktionen eftersom den idag är nersatt. Arbetet utförs augusti – december, vardagar mellan klockan 07.00 – 16.00.

Vi kommer få en finare miljö med nya betongytskikt.

Ett körfält kommer stängas av och ersättas med två stoppljus så att trafikanterna får köra växelvis. Gång- och cykeltrafikanterna kommer att få en mindre omledning som visas på kartan nedan.

Arbetet medför mycket buller men vi försöker såklart att minska det så mycket vi kan.

Karta

${loading}