Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Bagaregårdens Vård- och omsorgsboende ligger i en rödbrun byggnad.

Nytt ramavtal för vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stad

Publicerad 6 april 2023

Göteborgs Stads ramavtal för vård- och omsorgsboenden löpte ut i mars 2023. Ett nytt avtal har tecknats och är giltigt sedan april 2023. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som har beslut om vård- och omsorgsboende, och för dig som är leverantör av vård- och omsorgsboenden i annan regi.

Sedan första april 2023 gäller ett nytt ramavtal för vård- och omsorgsboenden i Göteborg. Avtalet omfattar lägenheter på vård- och omsorgsboenden i annan regi än den kommunala. Den som har rätt och möjlighet att flytta in på vård- och omsorgsboenden är personer som fått ett beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen.  

Nytt avtal gäller från 1 april 2023 

Tidigare ramavtal löpte ut 17 mars 2023 och ett nytt avtal började gälla 1 april. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen är ramavtalsägare och är den förvaltning som ansvarar avtalet samt kontakten med leverantörer/utförare. 

Frågor och svar 

Vad avgör hur många lägenheter som ska finnas i kommunal regi och i annan regi? 

I äldre samt vård- och omsorgsnämndens årliga budget planeras hur många platser på vård- och omsorgsboenden som ska finnas tillgängliga för göteborgarna utifrån en behovsprognos. Utifrån budgeten planerar förvaltningen hur många platser som ska finnas i egen regi och hur många platser som ska köpas från andra leverantörer. I det nya ramavtalet (giltigt från 2023-04-01) har vi tagit höjd för att det kan ske förändringar över tid. Det ger oss möjlighet att anpassa hur många platser vi köper av andra leverantörer utifrån göteborgarnas behov och den budget nämnden fattat beslut om.  

Får jag fortfarande välja vård- och omsorgsboende?  

Du har möjlighet att välja vård- och omsorgsboende men när inflyttning kan ske beror på hur många platser som finns tillgängliga på det boendet du valt (utifrån budget och ramavtal). Finns ingen tillgänglig plats på ditt önskade boende blir du erbjuden en lägenhet på ett tillgängligt boende. Du har då flera val:  

  1. Välja att flytta in på det erbjudna boendet 
  2. Flytta in på det erbjudna boendet och stå på väntelista till det valda boendet
  3. Stå på väntelista till valt boende och bo hemma under tiden och då tar det lite längre tid.

Jag har beslut om en lägenhet på vård- och omsorgsboende och valt ett särskilt boende. Jag fick besked om att det inte finns någon tillgänglig plats men jag vet att det finns tomma lägenheter på boendet. Varför kan jag inte flytta in där?   

Det kan finnas flera orsaker till att tomma lägenheter inte är tillgängliga för inflyttning. Exempelvis kan det vara på grund av renovering och omställning. När det gäller lägenheter i annan regi, alltså boenden som inte är kommunala, så har vi budget för ett antal lägenheter. Om de platserna är fulla så kan vi inte köpa fler förrän några platser blir lediga.  

Du, som har beslut på att få plats på vård- och omsorgsboende, ska få ett erbjudande om en lägenhet inom 90 dagar. Det är inte säkert att det erbjudande du får är det boendet som du har önskat.  

Hur många tillgängliga platser på vård- och omsorgsboenden finns det i Göteborg?  

Vi har budget för 550 platser i annan regi och 3 020 platser i egen regi. Antalet platser kan variera lite över tid på grund av renoveringar, överlappningar i in-och utflyttning med mera.  

Just nu är det fler hyresgäster som bor i annan regi än vad nämnden har budget för 2023, därför erbjuds lägenheter på kommunala vård- och omsorgsboenden i första hand. Undantaget är särskilda behov som inte kan tillgodoses inom den egna regin. Här kan du se hur våra lägenheter ser ut på de kommunala vård- och omsorgsboendena. 

Jag är just nu på en korttidsverksamhet och har beslut om en lägenhet på vård- och omsorgsboende. Kan jag räkna med att flytta till mitt valda boende efter min korttidsvistelse? 

Nej, det kan du inte räkna med. Korttidsverksamhet är ett tillfälligt boende. Läs mer om korttidsplats. Du kan antingen gå hem till din nuvarande bostad och vänta tills ditt valda boende har en tillgänglig plats eller så kan du tacka ja till den tillgängliga platsen som du erbjudits. Du har då möjlighet att välja att stå kvar i kön till ditt valda boende om du så önskar.  

Vad innebär det nya ramavtalet för dig som är utförare i annan regi?  

Behoven hos göteborgarna och budgetförutsättningarna förändras över tid. Det här förutsätter att det finns en tät dialog mellan förvaltningen och andra utförare om kösituationen och tillgången på stadens vård- och omsorgsboenden, både i egen och annan regi.  

Privata utförare utgör en viktig del i förvaltningens planering för att täcka behoven av lägenheter på vård- och omsorgsboenden. Precis som den kommunala regin behöver andra utförare ha en verksamhet som är föränderlig efter behov och budget.  

Från och med första april 2023 har äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen hela ansvaret för ramavtal och kommunikation med privata utförare vilket möjliggör en tätare dialog.  

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att upprätta ett dialogforum med representanter från externa och egna utförare som är verksamma i Göteborg inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende, branschorganisationer samt förtroendevalda inom Göteborgs Stad.  

${loading}