Till sidans huvudinnehåll

Dialog om stöd i undervisningen

Publicerad 2 juni 2022

Tillgänglig lärmiljö där alla elever kommer till sin rätt. Under våren har politiker i grundskolenämnden, vårdnadshavare, elever och medarbetare i grundskoleförvaltningen haft en dialog om stöd i undervisningen.


— Vi har en dialog varje år på initiativ av politikerna i grundskolenämnden. I år är temat stöd i undervisningen eftersom vi utvecklar hur vi ska organisera för de elever som har behov av extra stöd. Dialogen blir ett sätt att få in nya perspektiv i frågan och skapa en delaktighet bland de grupper vi är till för, säger Maria Fridén, verksamhetsutvecklare demokrati på grundskoleförvaltningen.

Frågeformulär och dialog i grupper

Första steget i dialogen var ett frågeformulär som vårdnadshavare, elever och medarbetare i skolan har besvarat. Dialogen fortsatte sedan i en grupp med politiker i grundskolenämnden, vårdnadshavare, medarbetare i grundskoleförvaltningen med erfarenhet av olika typer av stöd i lärandet och av det utvecklingsarbete som pågår.

Frågor som har diskuterats är till exempel när stödet till eleven fungerat bra och mindre bra och hur vi får en tillgänglig lärmiljö där alla elever kommer till sin rätt. Kompetens bland lärarna i skolan, kontinuitet och förutsägbarhet i undervisningen samt tillräckligt med resurser är några av de faktorer som deltagarna i dialogen lyfte fram som viktiga för att skapa bra stöd i undervisningen.

Givande att få tycka till

Daniel Ericsson, vårdnadshavare och Monia Eriksson, lärare i grundskolan tyckte båda att dialogerna var givande:

Det känns positivt att vi har en dialog om dessa frågor och det känns som vi blir lyssnade på. Men jag inser att det är stora beslut som behöver fattas och hoppas därför att dialogen kan bidra med att visa vilken riktning vi behöver ta, säger Daniel Ericsson. 

Det var intressant att få en insyn i hur förvaltningen och nämnden samarbetar med oss lärare och vårdnadshavare för att lyfta hur vi tillsammans kan förbättra stödet för en fungerande skolgång för att ALLA elever. Det är viktigt att vi som ansvarar för skolan lyssnar på vårdnadshavare och elever, säger Monia Eriksson.

Dialogen del av utvecklingsarbete

Dialogen är en del av ett utvecklingsarbete som pågår och handlar om hur grundskoleförvaltningen ska organisera för de elever som har behov av extra stöd i undervisningen. Dialogen är även en del av grundskolenämndens arbete med delaktighet och inflytande.

Läs mer

Läs mer om utvecklingsarbetet här

Kontakt

Maria Fridén, verksamhetsutvecklare demokrati,  maria.friden@grundskola.goteborg.se 

Marie Svensson, planeringsledare,  marie.3.svensson@grundskola.goteborg.se

 


${loading}