Till sidans huvudinnehåll
Person korsar Lindholmsallén på en elsparkcykel.

Trädflytt i Lindholmsallén

Publicerad 7 oktober 2022

Nu startar förberedelserna inför bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. För att göra plats för spåren och två nya hållplatser flyttas nu 50 träd från Lindholmsallén till den nya Andromedagatan ett par kvarter norrut, där en ny allé skapas.

Flytten av träd startar den 10 oktober och pågår i två veckor. Arbetet utförs under dag- och nattetid klockan 09.00–15.00 och 18.00–06.00, och kommer att medföra visst buller. Framkomligheten i området kommer periodvis att vara begränsad under arbetets gång,

Byggstart hösten 2023

Byggnationen av spårvägsförbindelsen Frihamnen-Lindholmen planerar att starta under hösten 2023 med målet att spårvagnarna ska börja trafikera sträckan i slutet av 2025. 

I ett första läge kopplas den nya spårvägen ihop med existerande spår mellan Hisingsbron och Hjalmar Brantingsplatsen. På sikt (preliminärt 2029) ska spårvägen kopplas ihop med den framtida spårvägen från Hjalmar Brantingsplatsen österut till Brunnsbo, och på ännu längre sikt (preliminärt 2039) med den framtida spårvägstunneln mellan Lindholmen och Linnéplatsen via Stigbergerstorget.

Innerstadsring för kollektivtrafiken

De nya spårvägsförbindelserna, som delfinansieras av staten via den s k Sverigeförhandlingen, kommer att utgöra del av en ny innerstadsring för kollektivtrafiken i Göteborg. Denna kommer att avlasta trafiken i de centrala delarna, binda ihop växande stadsdelar över Göta Älv och innebära snabbare resmöjligheter.

${loading}