Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Kunskapens Fyr.

Kunskapens fyr blir nytt universitetsbibliotek

Publicerad 1 juni 2021

Det danska arkitektkontoret Cobe och deras förslag Kunskapens Fyr är vinnare i arkitekturtävlingen om nytt universitetsbibliotek. Den nya byggnaden ska ge förutsättningar för att utveckla en modern biblioteksverksamhet samtidigt som den unika platsen mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen öppnas upp.

Göteborgs universitet behöver nya lokaler för att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet med forskning och utbildning i centrum och skapa en kreativ mötesplats för akademi och samhälle. I Renströmsparken kommer det nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik att samlas. Den nya byggnaden ska dessutom rymma universitetets arkiv och universitetsbibliotekets enhet för digitala tjänster.

Balans mellan funktion och form

Projekttävlingens syfte har varit att ta fram ett nyskapande förslag som möter universitetets behov av nya lokaler och på bästa sätt lever upp till kraven på balans mellan form, funktion och ekonomi. Juryn med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter är eniga i beslutet om vinnaren, där arkitektkontoret har låtit boken tjäna som inspiration och utgångspunkt för den föreslagna gestaltningen.

– Förslaget från Cobe är det mest utvecklingsbara och präglas av en egen identitet. Det förvaltar platsens särprägel samtidigt som det svarar mot Göteborgs universitets lokalbehov. Cobe är en mycket värdig vinnare och blir vår fortsatta samarbetspartner när vi nu ska utveckla och konkretisera förslaget vidare, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus och juryns ordförande.

Förslagets entré med utsikt mot Korsvägen och Liseberg.

Förslagets entré med utsikt mot Korsvägen och Liseberg.

Karaktärsstark byggnad som förvaltar kulturmiljön

Enligt juryn visar det vinnande förslaget en karaktärsstark byggnad som utgör en naturlig del av Näckrosens ensemble av friliggande institutionsbyggnader. Med en enkel och tydlig gestaltningsidé motiveras bibliotekets placering, volymhantering, höjd och kulör. Kunskapens Fyr lyfter platsens kulturmiljövärden och möter samtidigt de människor som ska besöka och bruka byggnaden med övertygande hantering av flöden och funktioner. 

Öppnar upp universitetet mot staden

Med det nya universitetsbiblioteket skapas nya rum för mötesplatser, fler studieplatser, bättre forskningsmiljöer och ett innovativt sätt att ta hand om Göteborgs universitets samlingar, bland annat med Sveriges första automatiserade system för höglagring av böcker. Placeringen nära flera av Göteborgs kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen ger också förutsättningar för universitetet att öppna delar av sin verksamhet och lokaler för nya typer av samverkan och kontakter med invånare, samhälle och näringsliv. 

– Ett nytt universitetsbibliotek har möjlighet att bli en stark symbol för kunskapsstaden Göteborg. Med en arkitektonisk gestalt som förvaltar den här platsens unika kvaliteter och värde blir det en länk mellan historia och framtid, säger Birgitta Lööf, processledare vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Bild på hur det nya universitetsbiblioteket kan se ut när du kommer från parken.

Så här kan det nya universitetsbiblioteket se ut när du kommer från parken.

Bild på hur några läsplatser kan se ut i biblioteket.

Så här kan några läsplatser ser ut i biblioteket.

Bild på hur en trappa kan se ut i biblioteket.

Trappa i det nya universitetsbiblioteket.

Tävling i nära samverkan

Projekttävlingen initierades av Akademiska Hus och har med start i maj 2019 genomförts i nära samverkan med Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter. Även flera sakkunniga, referensgrupper och länsstyrelsen har engagerats. Tävlingen har väckt stort internationellt intresse och totalt anmälde 59 arkitektkontor att de ville delta. Utifrån en prekvalificering valdes sju arkitektkontor ut för att ta fram förslag och skisser. Av de sju förslagen gick sedan tre kontor vidare för att utveckla och fördjupa sina förslag i samråd med Göteborgs universitet och Akademiska Hus. Vilka arkitektteam som har stått bakom förslagen har varit hemligt, även för juryn, fram till det att en vinnare har utsetts. 

Detaljplanen planeras att gå ut på granskning under andra kvartalet 2022 och för antagande vid årsskiftet 2022–2023. En målsättning är att byggnationen kan starta 2025 och vara färdigställd 2028.


${loading}