Till sidans huvudinnehåll
Entrédelen till den nya ishallen börjar ta form. Foto: Kerstin Eikeland

Nu monteras väggar och tak på nya ishallen

Publicerad 22 juni 2022

Nu börjar den nya ishallen på Ruddalen få både väggar och tak. Därefter monteras solceller och läktare. För att få plats med ett entrétorg flyttas utegymmet en liten bit upp mot skogen.

Bygget av den nya ishallen, som ligger på platsen för gamla bandyrinken, planeras vara klar i november om allt går som tänkt.

Genom att omvandla den gamla bandyrinken till en ny stor ishall förlängs säsongen. Hallen ska kunna användas av flera issporter. Det kommer också finnas en läktare för över 1 000 personer och kafé.

Just nu jobbas det med väggar och tak. Därefter kommer det monteras solceller, byggas läktare och installeras el, VA, ventilation, värmeåtervinning, ske markarbete och mycket mer.

Utanför ishallen ska det byggas ett entrétorg, vilket gör att utegymmet under sommaren kommer att behöva flytta till en ny permanent plats en liten bit upp mot skogen.

Anläggningen för kylsystemet byggs om för att klara mängden isyta på Ruddalen.

Fler byggen på Ruddalen

Men det pågår många fler byggen än den nya ishallen på Ruddalens idrottscentrum. Även skrinnarhallen byggs om där ispisten får nya kylrör som ska gjutas in i betong. Arbetet beräknas vara helt klart i mars 2023. I skrinnarhallen tillkommer en 2000 kvadratmeter stor isyta, förutom dagens skrinnaroval och hockeyrink.

Öster om den nya ishallen planeras för en maskin- och lagerhall. Den ska byggas på platsen för de tidigare tennisplanerna och blir ungefär 1200 kvadratmeter stor. Enligt planen ska den stå klar under 2023.

Belysningsstolpar som står på långsidan av Ruddalen 1 mot den nya ishallen ska bytas ut.

Föreningen SG97 planerar att tillsammans med Västra Frölunda bygga en ny klubbstuga bortanför fotbollsplanen Ruddalen 1.

I början av juli börjar förberedelserna för att i mitten av augusti starta omläggningen av konstgräs på Ruddalen 1.

Just nu jobbas det med väggar och tak. Därefter kommer det monteras solceller, byggas läktare och installeras el, VA, ventilation, värmeåtervinning, ske markarbete och mycket mer. Foto: Kerstin Eikeland

Utegymmet flyttar under sommaren till en ny permanent plats en liten bit upp mot skogen. Foto: Kerstin Eikeland

${loading}