Till sidans huvudinnehåll

Tre korta frågor och svar om Rektorsverkstaden

Publicerad 10 september 2018

En gång i månaden har Grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för rektorerna i Göteborgs kommunala grundskolor. I samband med det ställer vi tre frågor till en av rektorerna. Först ut är Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan i Angered.

1. I Grundskoleförvaltningen har vi rektorsverkstad en gång i månaden. Vad är en rektorsverkstad?
- Min tolkning av rektorsverkstäderna är att de kommer att vara tillfällen där alla rektorer i staden träffas och pratar kring olika ämnen/frågor som är aktuella för att öka samsynen i den nya förvaltningen. Ska vi kunna bli ett jämlikt Göteborg är det en förutsättning att vi strävar efter att lära känna varandra och varandras förståelse för vårt gemensamma uppdrag. Samtidigt som det på sikt leder till verkstad även ute på alla våra skolor; det vi gör ska göra skillnad för våra elever i förlängningen.

2. På senaste rektorsverkstaden var temat "Tillitsbaserad styrning och ledning". Hur jobbar du med tillit i din verksamhet?
- Tillit har alltid varit viktigt för mig, det är viktigt att dem jag jobbar med känner att de har förtroende för mig, och det är viktigt att jag också visar att jag har förtroende för dem. Jag har ända sedan jag började på Lövgärdesskolan för drygt tre år sen jobbat mycket med tillit, bland annat med att vara närvarande, att lyssna, att vara tydlig och endast lova det jag kan hålla. Utifrån den övning vi hade vid förra rektorsträffen reviderade jag frågorna till att passa vår verksamhet. Vid förra arbetsplatsträffen fick personalen göra samma övning, och vi fick vårt eget ordmoln kring begreppet. Vilket passade bra in då vi innan sommaren började samtala kring våra normer, de normer vi vuxna har på skolan, gentemot varandra, gentemot elever och vårdnadshavare m fl. De normer som finns på en arbetsplats handlar oerhört mycket om tillit, eller bristen av densamma.

3. Vad har du för förväntningar på kommande rektorsverkstad som har temat: Rektors pedagogiska ledarskap
- Mina förväntningar är att vi fortsätter att hålla oss kvar vid diskussionerna, samtalen, att vi inte har för bråttom till handling. Vi måste initialt samtala mycket så att vi ökar vår gemensamma förståelse för vårt uppdrag, att vi förstår varför vi gör det vi gör. Rektors pedagogiska ledarskap innefattar så otroligt mycket, och jag tror att det finns lika många tolkningar av det som det finns rektorer. Det gör det extra viktigt att orka hålla i, att vi tillsammans måste ha tålamod att se vikten av tiden när vi är tio stadsdelar som går ihop till en förvaltning. Att vi ser att det är nödvändigt med den gemensamma förståelsen om vi ska nå dit vi alla vill – till ett jämlikt Göteborg. Där ALLA våra elever ges de bästa förutsättningarna till att nå så långt som möjligt. Ett Göteborg där vi aldrig ska prata om ”dåliga skolor”, det ska vara precis tvärtom, ett Göteborg där vi pratar om våra bra skolor, som alla har olika utmaningar. Och där vi blir riktigt professionella på att anta våra utmaningar.

${loading}