Till sidans huvudinnehåll

Spårarbete Drottningtorget 28 - 29 september

Publicerad 13 september 2023

Arbete måste utföras på Drottningtorget för att öka säkerheten i spårvagns-trafiken.

Arbetet kommer att genomföras nattetid mellan den 28 – 29 september kl 21:00 – 06:00 och kan vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Spårvagnstrafiken kommer inte att påverkas men det kommer att bli begränsad fram-komlighet förbi arbetsområdet för cyklister, gångtrafikanter, bussar och övrig gummi-trafik. Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se        


${loading}