Till sidans huvudinnehåll
Den 1 700 kvadratmeter stora Masthuggsparken som byggs i anslutning till byggrätten G5 kommer vara klar 2028. Bild: Göteborgs Stad/Visulent. Redigerad med AI och granskad av Älvstranden Utveckling AB.

Nu markanvisas byggrätt på Masthuggskajen

Publicerad 8 maj 2024

Nu markanvisar Älvstranden Utveckling AB en av de tre sista byggrätterna inom detaljplanen för Masthuggskajen. Byggrätten, en kontorsfastighet om 2 400 kvm BTA, är belägen i områdets västra del i förlängningen av Masthuggstorget, mot Göta älv.

Byggrätten G5 är avsedd för centrumverksamhet och ska utvecklas i enlighet med de kvalitets- och hållbarhetskrav som finns för området, med särskilt fokus på kultur och levande bottenvåningar.

– Vi ser här en given plats för en aktör som vill vara med och utveckla Masthuggskajen och samtidigt låter sig inspireras av de kulturverksamheter som redan finns i närområdet, säger Frida Johansson, projektledare på Älvstranden Utveckling AB.

Centralt läge vid Masthuggstorget

Byggrätten ligger vid Masthuggstorgets förlängning norrut mot Göta älv och knyter an till det lokala livet vid Masthuggstorget, med mataffär, apotek och service, söderut är det bostadskvarter hela vägen till Slottsskogen. Intill byggs också snart den nya Masthuggsparken.

Den västra delen av Masthuggskajen kommer att växa fram de närmaste åren med hyresrätter, bostadsrätter, affärer, restauranger, förskola, gymnastikhall och ett multifunktionellt parkerings-hus. Det är en lite lugnare del av Masthuggskajen där barn och vardagsliv ska få plats och utrymme.


Byggrätten G5 markerad ovan. Bild: Älvstranden Utveckling AB

Höga ambitioner på Masthuggskajen

Masthuggskajen har höga hållbarhetsambitioner. Det ska bli ett område där människor kan leva, verka och trivas. Alla göteborgare, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, ska kunna och vilja besöka Masthuggskajen.

Den aktuella markanvisningen är en av tre kvarvarande markförsäljningar som Älvstranden Utveckling AB ska genomföra på Masthuggskajen, detta är den sista för kontor. Även de två övriga ligger i den västra delen av området, men är avsedda för bostadsändamål. Älvstranden Utveckling AB har varit med sedan planarbetet för Masthuggskajen startade och leder arbetet i det byggkonsortium som gemensamt utvecklar området.

– Vårt uppdrag i projektet har sedan start varit att effektivisera arbetet mellan byggaktörerna och kommunen. Med denna markanvisning är vi ytterligare ett steg närmare att skapa det kontrastrika område vi strävar efter på Masthuggskajen, säger Mikael Dolietis, VD Älvstranden Utveckling AB.

${loading}