Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild över Backaplan från luften
Visionsbild där förslaget till den tredje detaljplanen i Backaplan syns i förgrunden, tillsammans med grannplanerna i området. Bild: White

Samrådsstart för tredje detaljplanen i Backaplan 1 mars 2023

Publicerad 1 mars 2023

I dag startar samrådet för den tredje detaljplanen i Backaplan. Planen innehåller över 2000 bostäder men också parker, förskola, skola, idrottshall och butiker och annan service. Det finns flera möjligheter att få vet mer om detaljplanen: möten, utställningar och webben.

Omvandlingen av Backaplan innebär att ett helt nytt område kommer att växa fram. Backaplan kommer även i fortsättningen att ha mycket handel men också bostäder och annan service. Det kommer att bli Hisingens centrum med innerstadkänsla. I just den här detaljplanen är det stort fokus på bostäder och den handel och service som behövs för att kunna leva ett bra vardagsliv i området.

Området är utformat så att det ska vara lätt att gå och cykla. Det är tänkt att mindre kvarter tillsammans blir storkvarter och inom de mindre kvarteren har gående och cyklister förtur men det finns förstås också plats för bil. På huvudgatorna runt storkvarteren finns genomfartstrafik. Det här tillsammans med parker och parkstråk gör att barn ska ha möjligheten att röra sig friare än i andra centrumlika områden.

 – Ett grönt promenadstråk ska länka samman parker och kvarter så att till exempel barn ska kunna röra sig till skola och förskola i detta gröna och bilfria stråk, säger Janna Bordier, biträdande projektledare för detaljplanen.

När nya Backaplan är klart kommer området fortfarande som helhet att vara präglat av handel. Men i just den här delen är fokus lite annorlunda

– Vi lägger stor vikt vid att skapa en innerstadsmiljö med fokus på grönska. Parkerna planeras att ge de olika kvarteren karaktär som skiljer sig från kvarter till kvarter, säger Janna Bordier, biträdande projektledare för detaljplanen.

Vill du veta mer?

Då ses vi kanske den 15 mars på samrådsmöte i Älvrummet?
Det är öppet hus projektgruppen som arbetet med planen på plats, för att svara på dina frågor. Det kommer också att bli ett par korta genomgångar av planen.

Den 22 mars hålls ett digitalt samrådsmöte. Då har du möjlighet att få en djupare genomgång av planen. Du har också chansen att ställa dina frågor i chatten.

Varje tisdag mellan 15.30-17.30 kan du dessutom ställa dina frågor till projektledarna när de är i Rum för samråd, på plats i Backa 2. Där finns en utställning, handlingarna och som sagt möjligheten att prata med dem som tagit fram planen.

Vill du läsa eller titta på planförslaget?

På plan- och byggprojekt på webben kan du läsa planförslaget och lämna dina synpunkter. Dit kommer du enklast genom den här länken. Där kan du också se tider och adresser för mötena.

Du kan se planförslaget på Plan 1 på Traktören, Köpmansgatan 20 (alldeles vid Gustav Adolfs torg), i Älvrummet på Lindholmen Science Park och i utställningslokalen i Rum för samråd, galleriagången i Backa 2.


${loading}