Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Kulturhuset bergsjön vid skymningstid.
Visionsbild över hur Rymdtorget kommer se ut när det är klart

Nu bygger vi om Rymdtorget

Publicerad 15 september 2022

Torget mellan det nya Kulturhuset och Bergsjön Centrum ska få sig ett efterlängtat lyft. Det kommer bland annat planteras träd, anläggas flera planteringar, olika sittplatser, cykelparkeringar och lekfulla bokstavsinstallationer.

Under augusti månad invigdes stadens nya kulturhus i Bergsjön och nu är det dags för torget att byggas om. Arbetet startar under september månad och beräknas vara klart sommaren 2023.

– Visionen är att vi ska bygga ett torg som stimulerar till möten mellan människor. Torget och Kulturhuset ska komplettera varandra och tillsammans skapa en mötesplats. Tanken är att komplettera det befintliga innehållet som finns i området idag, säger Kajsa Markänger, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Det nya torget kommer att erbjuda olika sittplatser och grönska i form av träd- och blomsterplanteringar. Utspritt över torget kommer det placeras ut stora bokstäver som utsmyckning. Runtom på torgets markbeläggning kommer det finnas infällda mässingsstavar med skriften Kulturen är din. Skriften är översatt på tretton olika språk och är tänkta att vara lekfulla inslag som en del av torgets gestaltning.

Möjlighet att passera

Över torget sträcker sig en väg som gör det möjligt för fordon att passera i låg fart.

– Att hitta en bra lösning för trafiken är en viktig del, då det finns flera verksamheter i området som det måste vara möjligt att köra fram till, säger Kajsa Markänger.

Torget kommer att byggas i två etapper för att minska påverkan på trafiken förbi torget. Etapp 1 omfattar den delen som ligger närmast Bergsjön Centrum och är den delen som kommer att spärras av först under arbetets gång. Etapp 2 består av resterande del av torget, närmast Kulturhuset.

– Det gör vi för att det under projektets gång ska vara möjligt att passera byggarbetsplatsen. Vi försöker att minska påverkan för verksamheterna och boende i området, säger Kajsa Markänger, projektledare på park- och naturförvaltningen.

${loading}