Till sidans huvudinnehåll
Två unga människor i förkläden går bredvid varandra och pratar.

Satsning för unga ska ge jobb direkt

Publicerad 19 maj 2023

Förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning har länge satsat på gruppen arbetslösa unga vuxna, för att stötta dem att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Nu har förvaltningen tagit fram kortare kurser med garanterat sommarjobb för den som klarar dem.

—  Vi har tagit fram detta tillsammans med branscherna. Kurserna varvar praktik ute på arbetsplatserna med teoretiska kunskaper i skolbänken. Det är ett upplägg som visat sig fungerar bra för den här målgruppen i deras väg mot egenförsörjning, säger John Harfouche, projektledare.

Sammanlagt rör det sig om ett 70-tal studieplatser inom vård och omsorg och samt hotellbranschen, två branscher som båda har stort behov av att rekrytera personal på kort och längre sikt. Kurserna ska inte enbart ge unga en möjlighet att snabbt komma i jobb, utan också väcka intresse för framtida karriär inom branscherna.

Nästa generations medarbetare inom vård och omsorg

Inger Börmark är verksamhetschef inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad. Hon ser samarbetet som en möjlighet att arbeta proaktivt med en målgrupp som har god potential att bli nya medarbetare och menar att det är viktigt att hitta nya vägar för att hantera den utmaningen i kompetensförsörjning som vård och omsorg står inför.

Vi ser mycket positivt på detta samarbete. Vi behöver nya medarbetare och här har vi en målgrupp som ska skolas in på arbetsmarknaden. 

Integration via hotellbranschen

Kristian Sandahl är General Manager på Scandic Rubinen och en av dem som tar emot de unga som vill arbeta inom hotellbranschen. Han ser mycket positivt på det nya upplägget och ser det som en väg framåt för att få in människor på arbetsmarknaden.

Besöksnäringen är en av de viktigaste integrationsdrivarna och för oss på Scandic är denna gemensamma insats otroligt viktig för oss i vårt arbete med kompetensförsörjningen.

Plugga vidare

Efter sommarjobbet har studenterna möjlighet att ingå i en vikariepool samt läsa vidare till vårdbiträde eller hotellmedarbetare inom den kommunala vuxenutbildningen. Kursen för vård och omsorg planerar att starta även under höst 2023.

${loading}