Till sidans huvudinnehåll
Enhetschef Kerstin Almgren.

Ny lösning för dygnsvila föreslås för assistansanvändare i Göteborg

Publicerad 21 december 2023

Nya sätt att jobba på för att anpassa Sverige till reglerna om dygnsvila kan slå hårt mot vissa användare av personlig assistans. Det har nämnden för funktionsstöd i Göteborg uppmärksammat och har därför begärt att få lätta på reglerna för assistansanvändare som har stora behov – och därmed få en ny lösning på dygnsvilan. Tanken är att göra det möjligt för fler att kunna leva som alla andra.

- Vi har assistansanvändare som lätt blir oroliga vid för många personalbyten och har därför valt att hitta en ny lösning på dygnsvilan. Det verkar som att vi är först i landet med denna lösning, säger Kerstin Almgren, verksamhetschef för personlig assistans i Göteborgs Stad.

Nämnden för funktionsstöd skickade nyligen en begäran till kommunstyrelsen om att få avvika från reglerna om dygnsvila för att kunna ge rätt stöd utifrån dessa personers behov.

Det ena förslaget handlar om att få nyttja det undantag som finns för att den sammanlagda arbetstiden kan få uppgå till högst 24 timmar. I Göteborgs Stad bedöms nio assistansanvändare ha rätten att använda denna möjlighet till undantag från de nya reglerna om dygnsvila, där de har dygnsjour på grund av svåra sammansättningar av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.

- Huvudskälet är att vi vill ge fler assistansanvändare en möjlighet att leva ett så självständigt liv som alla andra. De har laglig rätt till att ha en mindre personalgrupp runt sig, eftersom vissa personer inte klarar täta personalbyten. Då ökar risken att det blir utåtagerande och våld. Det vill vi undvika, säger Kerstin Almgren.

Det handlar om situationer där det är nödvändigt för att säkerställa att den enskildes rättigheter följer lag och inga andra rimliga åtgärder är möjliga, som när en brukare planerar en aktivitet där avlösning inte är möjlig eller rimlig, till exempel vid resor eller de som har rätt till en mindre personalgrupp, eftersom de inte klarar täta personalbyten.

Det andra förslaget handlar om att ge en generell möjlighet att avvika från reglerna om dygnsvila för resor som alla assistansanvändare vill göra, bland dem som har valt kommunen som utförare av sin personliga assistans.

Planen är att ärendet ska upp på kommunstyrelsens bord i Göteborg och sedan kommer det att skickas till centrala partsnämnden.


${loading}