Till sidans huvudinnehåll

Förändringar i avgiftssystemet för livsmedelskontroll under 2022 och 2023

Publicerad 30 december 2021

Förändringarna innebär att du som livsmedelsföretagare kommer att betala efter varje kontroll, istället för att som hittills betala en årlig schablonavgift i förväg.

Inom livsmedelsområdet sker nu en förändring i hur avgiftssystemet fungerar. I stället för att du som driver livsmedelsverksamhet idag till största delen betalar en uppskattad årlig schablonavgift i förväg för planerad kontroll, kommer du framöver istället att betala en avgift efter varje utförd livsmedelskontroll.

Avgiften motsvarar den tid som miljöförvaltningen använt för att förbereda och genomföra besöket samt att utreda och dokumentera efteråt.

Riskklassningen underlag för besöken

Miljöförvaltningen kommer även i framtiden att riskklassa varje livsmedelsverksamhet. Riskklassningen är underlaget till hur ofta din verksamhet får kontrollbesök.

Avgift för uppföljande kontroll och klagomål kommer som tidigare att debiteras per timme, efter utförd kontroll.

Införs under tvåårsperiod

Det nya systemet införs under perioden 2022-2023. Under 2022 kommer de nya verksamheter som startar att få betala för sin planerade kontroll efter att kontrollen är utförd. Övriga verksamheter betalar årlig avgift som tidigare.

Från och med 2023 kommer samtliga livsmedelsverksamheter att betala efter utförd kontroll.

Vad behöver du göra?

Du som livsmedelsföretagare behöver inte göra någonting alls med anledning av de förändrade rutinerna.

${loading}