Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Ny gång- och cykelbana längs med Mölndalsån, vinter 2023 – höst 2023

Publicerad 22 december 2022

I januari påbörjas arbetena med en ny gång- och cykelbana längsmed Mölndalsån. Åtgärderna ska bidra till en tryggare och säkrare miljö för cyklister och gångtrafikanter.

Arbetet innebär att körbanan kommer att minskas med ett körfält mellan Varbergsbron och S:t Sigfridsgatan, för att på så sätt kunna möjliggöra breddningen av gång- och cykelbanan.

Framkomligheten kommer att påverkas för samtliga trafikslag under projekttiden. Gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas till motsatt sida Mölndalsvägen (följ orange hänvisning) och fordonstrafiken kommer att ha ett fält mindre att nyttja.

${loading}